Verkiezingen Verantwoordingsorgaan PMT

In april 2018 worden er verkiezingen gehouden voor de leden van het Verantwoordingsorgaan van PMT. Deelnemers en pensioengerechtigden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze functies. PMT hecht veel waarde aan diversiteit en ziet daarom ook graag jongeren en vrouwen in het verantwoordingsorgaan. 

U kunt zich tot en met 19 februari 2018 aanmelden als kandidaat
Voldoet u aan de profielschets? Dan kunt u zich tot en met uiterlijk 19 februari 2018 aanmelden als kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan. Stuur dan een brief met motivatie aan de Verkiezingscommissie VO PMT, Postbus 1965, 2280 DZ Rijswijk. Aanmelden kan ook via de mail info@bpmt.nl onder vermelding van verkiezingscommissie VO PMT.

Kandidaten worden in de periode van 20 februari tot 13 maart getoetst. Wilt u meer weten wat deze toetsingsgesprekken inhouden, neem dan gerust contact op met de Verkiezingscommissie VO PMT. Uiterlijk 19 maart  2018 worden de definitieve kandidatenlijsten bekend gemaakt. Vanaf 20 maart tot 3 april kunnen de kandidaten zich presenteren aan de deelnemers van PMT. De verkiezingen vinden plaats tussen 3 en 16 april.

Wat doet het Verantwoordingsorgaan?
Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid. Ook beoordeelt het Verantwoordingsorgaan ieder jaar of het bestuur goed gehandeld heeft. Het Verantwoordingsorgaan komt minimaal 9 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit 16 leden die werkgevers, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat een lid van het verantwoordingsorgaan binding heeft met de bedrijfstak.

U bezoekt deze website op Internet Explorer 7

Helaas is deze versie van Internet Explorer the oud om deze website te tonen. Wij raden u aan om uw huidige browser te updaten of een andere browser te gebruiken.
page-down-arrow

Inschrijven e-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal of vaker als er meer nieuws is.