Verkiezingen Verantwoordingsorgaan PMT

Nieuwe samenstelling verantwoordingsorgaan

In april waren er verkiezingen voor de leden die namens gepensioneerden zitting hebben in het verantwoordingsorgaan van PMT. 18.742 gepensioneerden hebben hun stem uitgebracht.
De volgende personen zijn gekozen namens de gepensioneerden:

Paul Amels   namens FNV/CNV
Ronald Surig   namens KBO-PCOB
Diederik Tak Labrijn   namens VG-PMT
Sjef Marcelis   namens VG-PMT
Rob Bernsen   namens VG-PMT


Een van de eerste taken van deze personen is het voordragen van twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden.

Voor de actieve deelnemers hoefden er geen verkiezingen georganiseerd te worden. Er hadden zich namelijk precies genoeg kandidaten aangemeld voor het aantal beschikbare zetels.
De volgende personen zijn benoemd namens de actieven.

Gerrit Verberne   namens FNV
Victor Amiabel   namens CNV
Johan Wolthuis   namens FNV
Adrie van Maurik   namens CNV
Rudy Kleine   namens FNV
Marco de Koomen   namens De Unie
Ilona Bussem   op persoonlijke titel
Leo Rolf   op persoonlijke titel


De voordracht voor de drie werkgeversleden wordt binnenkort bekend gemaakt.

Het nieuwe verantwoordingsorgaan is op 9 mei 2018 gestart voor een termijn van vier jaar.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?
Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid en beoordeelt of het bestuur goed gehandeld heeft. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 16 leden die werkgevers, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigen. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben binding met de bedrijfstak.