Verkiezingen Verantwoordingsorgaan PMT

Nieuwe samenstelling verantwoordingsorgaan

In april waren er verkiezingen voor de leden die namens gepensioneerden zitting hebben in het verantwoordingsorgaan van PMT. 18.742 gepensioneerden hebben hun stem uitgebracht.
De volgende personen zijn gekozen namens de gepensioneerden:

Paul Amels                         namens               FNV/CNV                                          

Ronald Surig                      namens               KBO-PCOB                        

Diederik Tak Labrijn           namens               VG-PMT                             

Sjef Marcelis                      namens               VG-PMT                             

Rob Bernsen                     namens               VG-PMT                             


Een van de eerste taken van deze personen is het voordragen van twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden.

Voor de actieve deelnemers hoefden er geen verkiezingen georganiseerd te worden. Er hadden zich namelijk precies genoeg kandidaten aangemeld voor het aantal beschikbare zetels.
De volgende personen zijn benoemd namens de actieven.

Gerrit Verberne                    namens               FNV                                     

Victor Amiabel                     namens               CNV                                     

Johan Wolthuis                    namens               FNV                                     

Adrie van Maurik                 namens               CNV                                     

Rudy Kleine                         namens               FNV                                     

Marco de Koomen               namens               De Unie                                                             

Ilona Bussem                       op persoonlijke titel     

Leo Rolf                               op persoonlijke titel     

De voordracht voor de drie werkgeversleden wordt binnenkort bekend gemaakt.

Het nieuwe verantwoordingsorgaan is op 9 mei 2018 gestart voor een termijn van vier jaar.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?
Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over het beleid en beoordeelt of het bestuur goed gehandeld heeft. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 16 leden die werkgevers, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigen. De leden van het verantwoordingsorgaan hebben binding met de bedrijfstak.

U bezoekt deze website op Internet Explorer 7

Helaas is deze versie van Internet Explorer the oud om deze website te tonen. Wij raden u aan om uw huidige browser te updaten of een andere browser te gebruiken.
page-down-arrow

Inschrijven e-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal of vaker als er meer nieuws is.