Wanneer komt er meer duidelijkheid?

De kans neemt toe dat de pensioenen verlaagd moeten worden. Of dit gebeurt is nu niet duidelijk en hangt af van een combinatie van factoren zoals de rente en beleggingen in de loop van 2019.

De beleidsdekkingsgraad van eind 2019 bepaalt of de pensioenen verlaagd moeten worden. In het eerste kwartaal van 2020 wordt duidelijk of de pensioenen verlaagd moeten worden. Als een verlaging noodzakelijk is, wordt u drie maanden voor de uitvoering van de verlaging van uw pensioen geïnformeerd. In de loop van 2019 houden wij u, in ieder geval via deze pagina en via onze nieuwsbrieven op de hoogte.