Hoe staat PMT ervoor?

De dekkingsgraad geeft aan hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is om alle pensioenen voor nu en in de toekomst uit te kunnen keren. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad geeft dus de financiële situatie weer over een langere periode. Als de beleidsdekkingsgraad eind 2019 minimaal 104,3% is, dan hoeft PMT de pensioenen niet te verlagen. Eind december 2018 was de beleidsdekkingsgraad 102,3%.