Hoe is deze situatie ontstaan?

Sinds de crisis van 2008 is de rente extreem laag. Dat werd gedaan om de economie weer te laten groeien maar is slecht voor pensioenfondsen. Pensioenfondsen zijn verplicht om bij een lage rente meer geld in kas te hebben om de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.  Daardoor daalt de dekkingsgraad. Ook zijn de beleggingen belangrijk voor de dekkingsgraad. De beleggingen van PMT zijn weer hersteld van de crisis. De dekkingsgraad gaat echter het hardst stijgen als de rente weer stijgt.

Dat er nu wordt gesproken over een mogelijke verlaging van de pensioenen heeft vooral te maken met de eis van de overheid dat fondsen een buffer moeten aanhouden. Voor PMT betekent het dat het een beleidsdekkingsgraad van 104,3% moet hebben.