2020: Pensioenen niet omlaag, premie niet omhoog

Bijgewerkt op 3 april 2020

PMT verlaagt in 2020 de pensioenen niet. Eind 2019 was de dekkingsgraad van PMT 99,1%. Volgens de afgesproken rekenregels hadden we moeten verlagen. Minister Koolmees bood echter voor dit jaar pensioenfondsen de mogelijkheid van een vrijstelling om de verlaging niet door te voeren in 2020. Een vereiste was dat de dekkingsgraad boven de 90% was. PMT heeft gebruik gemaakt van deze vrijstelling. PMT vindt het niet gepast om de pensioenen te verlagen, terwijl we middenin de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zitten.

Samen delen van lusten en lasten
Als pensioenfonds willen we de lusten en de lasten zo evenwichtig mogelijk verdelen tussen werknemers, werkgevers en gepensioneerden. In 2020 verlagen we de pensioenen voor gepensioneerden en deelnemers niet. Ook blijven de opbouw en premies van de pensioenen gelijk in 2020.

De opbouw van pensioen voor werknemers wijzigt niet
Werknemers hebben het meest baat bij dezelfde opbouw van het pensioen. Deze opbouw kan nog lange tijd rendement opleveren. De opbouw van het pensioen blijft in 2020 gelijk.

Uitkering van pensioen blijft gelijk
De pensioenuitkeringen van gepensioneerden zijn al jarenlang bevroren, waardoor gepensioneerden in koopkracht achteruit zijn gegaan de afgelopen jaren. In 2020 worden de pensioenuitkeringen niet verlaagd, maar wordt er ook niet geïndexeerd.

Stabiele premie voor werkgevers
Met de huidige lage rente is de premie, die werkgevers en werknemers nu samen betalen, te weinig voor het pensioen dat werknemers opbouwen. Als de rente zo laag is zoals nu, zijn de kosten voor het opbouwen van pensioen hoger dan de premie die werknemers en werkgevers betalen. PMT kiest ervoor om de premie in 2020 stabiel te houden en niet direct te laten meebewegen met de rente. Dat is goed voor werknemers en werkgevers.

2021: Stelselherziening noodzakelijk
Er wordt hard gewerkt om het nieuwe pensioenstelsel vorm te geven. Komend jaar lijkt niet makkelijk te worden, gegeven de ontwikkelingen op de financiële markten en de nieuwe regelgeving. Het zal veel inspanningen vergen om eind 2020 goed te eindigen. Dit betekent dat nu niet bekend is wat er in 2021 gebeurt met de uitkeringen en de opbouw.