Mogelijk moet PMT de pensioenen in 2020 verlagen

De kans is groot dat PMT in 2020 de pensioenen moet verlagen. Of er een daadwerkelijke verlaging komt, wordt begin 2020 pas duidelijk en hangt af van een combinatie van factoren zoals de rente en beleggingen. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. U vindt hier alle informatie over een mogelijke verlaging. Naarmate er in de loop van dit jaar meer duidelijkheid komt, passen we de informatie op deze pagina aan.
 

Veelgestelde vragen

 •   Is al zeker dat de pensioenen verlaagd moeten worden?

  De kans is aanwezig dat PME en PMT de pensioenen moeten verlagen in 2020. De situatie aan het eind van dit jaar is bepalend. In februari 2020 kunnen we u met zekerheid vertellen of en met hoeveel de pensioenen verlaagd moeten worden.

 •   Waarom moeten we pensioenen verlagen?

  Er zijn verschillende redenen waarom we mogelijk moeten verlagen. De belangrijkste is de historisch lage rente. Hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen opzij moeten zetten voor de pensioenen van nu én straks. Daarnaast betalen we langer pensioenen uit, omdat mensen steeds ouder worden.

 •   Wat hebben we gedaan om de verlaging te voorkomen?

  Wij doen alles om een verlaging te voorkomen. We zorgen voor goede opbrengsten uit onze beleggingen: de laatste 10 jaar gemiddeld 8% per jaar. Daarnaast letten we scherp op de kosten. En bij de politiek en via de media komen we op voor uw belangen. We hebben ook een verzekering tegen het risico van dalende rente.

 •   Hoe zorgen PME en PMT voor goede opbrengsten?

  Het gaat goed met de beleggingen van de premies. De winst op de beleggingen is over de afgelopen 10 jaar gemiddeld zo’n 8% per jaar geweest. Die winst noemen we ook wel ‘rendement’. Wij spreiden onze beleggingen, om zo het risico te beperken. We investeren behalve in aandelen en obligaties bijvoorbeeld ook in vastgoed in Nederland (huizen en kantoren) en in duurzame energie zoals windmolenparken.

 •   Worden de pensioenen van werkenden én gepensioneerden verlaagd?

  Ja. Als we daadwerkelijk de pensioenen moeten verlagen, dan raakt dat werkenden én gepensioneerden. Het tot 31 december 2019 opgebouwde pensioen van mensen die nu werken wordt verlaagd. Bovendien betalen zij meer premie dan vroeger werd gedaan en werken ze langer door. Gepensioneerden voelen een verlaging direct in hun portemonnee.

 •   Is dit de laatste keer dat de pensioenen verlaagd worden?

  Dat weten we niet. Het ziet ernaar uit dat in een toekomstig pensioenstelsel de pensioenen ook eerder verhoogd kunnen worden. Wij stellen de komende jaren alles in het werk om te zorgen voor een goed pensioen.

 •   Wanneer gaan de pensioenen weer omhoog?

  Het ziet ernaar uit dat we de pensioenen de komende tijd niet kunnen verhogen. In het nieuwe pensioenakkoord is wel afgesproken dat pensioenen mogen stijgen als het weer beter gaat. De pensioenen kunnen in de toekomst eerder omhoog dan nu het geval is. Daar staat tegenover dat ook verlagingen vaker voor kunnen komen.

 •   Wat betekent het pensioenakkoord voor verlagen van pensioenen?

  Het pensioenakkoord moet nog worden uitgewerkt. De afspraken die zijn gemaakt zorgen er voor dat de kans op verlagingen verkleind is en dat de verlaging minder hoog wordt. Maar een verlaging kan door het akkoord niet voorkomen worden.

 •   Wordt AOW ook verlaagd?

  De AOW-uitkering wordt niet verlaagd. U vindt de hoogte van uw AOW op www.svb.nl/aow.

 •   Wat betekent de verlaging voor mijn netto-inkomen?

  De verlaging gaat af van uw bruto pensioen(uitkering). De invloed van deze verlaging op uw netto-inkomen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

 •   Hoe informeren PME en PMT mij over de verlaging?

  Op onze websites vindt u meer informatie, ook publiceren we iedere maand de dekkingsgraad. Dat is de graadmeter van hoe we ervoor staan. Daarnaast informeren we u via nieuwsbrieven. We blijven u op de hoogte houden van de stand van zaken. Als er een verlaging komt, ontvangt u in de eerste helft van 2020 een brief. Hierin staat wat de verlaging voor u betekent.