Voor de Metaal en Techniek

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Metaal en Techniek. In totaal zijn ruim 34.000 werkgevers aangesloten en heeft PMT ruim 1,2 miljoen deelnemers. Dit zijn mensen die nu in de bedrijfstak werken (395.000 mensen - inclusief arbeidsongeschiktheid) of slapers (674.000 mensen) en gepensioneerden (219.000 mensen). PMT is in omvang het derde pensioenfonds van Nederland. Het fonds is geen commerciële organisatie en heeft niet het doel om winst te behalen.

Hoe de pensioenregeling van PMT werkt en voor wie er een pensioen is, staat in het Pensioenreglement.
In de Beleidsregels PMT zijn de details van dit reglement vastgelegd. In de brochures van PMT leest u meer over het pensioen bij PMT.