Veelgestelde vragen

 

Digitale post

 

Pensioen Overzicht (UPO)

 •   Wat houdt factor A in?

  Factor A is het bedrag, wat aangeeft hoeveel pensioen u in een kalenderjaar hebt opgebouwd. De A staat voor (pensioen)Aangroei. Het bedrag van factor A is belangrijk als u nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en wilt bijsparen voor extra pensioen. Of als u al extra bijspaart (met bijvoorbeeld een lijfrentepolis) en uw belastingaangifte gaat invullen. Met de factor A kunt u nagaan of alle fiscale ruimte is benut.

  Op het pensioenoverzicht 2018 (UPO) staat de factor A over 2017.
  Heeft u lijfrente of banksparen? Dan heeft u uw factor A nodig. U vult dus in de belastingaangifte over 2018 (die u doet in het jaar 2019) de factor A over 2017 in. 
  Belastingaangifte over 2018 moet u voor 1 mei 2019 doen.
  Voor de aangifte 2017 heeft u de factor A over 2016 nodig. Deze factor staat op het UPO 2017.

  Informatie over factor A op uw UPO

  Heeft u meerdere pensioenoverzichten over hetzelfde jaar ontvangen? Dan moet u de factor A-bedragen op deze pensioenoverzichten bij elkaar optellen.

  Wilt u een berekening maken van uw fiscale ruimte? Gebruikt u dan het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Dat vindt u op www.belastingdienst.nl.

  Op het UPO 2015 stond een verkeerde Factor A (2014).
  Uw juiste factor A over 2014 staat in de brief die wij u in september 2015 stuurde.
 •   De overgangsregeling is niet gegarandeerd. In hoeverre kan ik rekenen op de bedragen die in mijn pensioenoverzicht zijn genoemd?

  De overgangsregeling is gebaseerd op de huidige pensioenregeling. Er kunnen altijd veranderingen optreden die invloed hebben op de overgangsregeling. Het bestuur van Pensioenfonds Metaal en Techniek beslist elk jaar of de overgangsrechten voor het volgende jaar definitief worden toegekend. Dat hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds. Tot die tijd kunt u er dus niet vanuit gaan dat u dit pensioen krijgt.

  Overgangsregelingen
  als u voor uw AOW-leeftijd met pensioen wil

 •   Ik heb geen sms-controle of DigiD app. Wat moet ik doen?
  Om uw UPO 2019 te bekijken op Mijn PMT heeft u DigiD met sms-controle of app nodig. Dit maakt inloggen veiliger. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan aan via DigiD. Als u sms-controle aanvraagt, ontvangt u binnen 3 tot 5 werkdagen een activatiecode.
 •   Waarom is inloggen met DigiD uitgebreid?
  Door gewijzigde wetgeving en om uw pensioengegevens veilig te houden, logt u in met DigiD mét sms-controle of de DigiD app. Hiermee voldoet PMT aan de voorwaarden van de overheid die overal stapsgewijs worden doorgevoerd. U vraagt sms-controle of de DigiD app aan via www.digid.nl. Binnen 3 tot 5 werkdagen ontvangt u een activatiecode die u activeert op www.digid.nl. Daarna kunt u inloggen op Mijn PMT.
 •   Ik woon in het buitenland en heb DigiD maar geen sms-controle. Wat moet ik doen?
  U kunt uw bestaande DigiD helaas niet uitbreiden omdat DigiD alleen een activeringscode kan sturen naar een adres in Nederland. U kunt wel een nieuwe DigiD aanvragen met de extra controle via sms. Voor het afhalen van een activeringscode van uw nieuwe DigiD gaat u naar één van de daarvoor beschikbare balies.
 

Pensioenregeling - Algemeen

 •   Kan ik weg bij PMT?

  In Nederland kennen we het systeem van verplichtstelling voor pensioenfondsen. Daardoor zijn werkgevers en hun werknemers in de Metaal en Techniek verplicht aangesloten bij PMT. Zij kunnen er niet voor kiezen weg te gaan. Door deze wetgeving zijn alle werknemers in een bepaalde bedrijfstak verzekerd van een gelijke pensioenregeling tegen gelijke kosten. Daarmee wordt oneigenlijke concurrentie voorkomen. Werkgevers- en werknemersorganisaties besturen het fonds, zodat zij samen het beleid kunnen bepalen en de wensen van de bedrijfstak kunnen doorvoeren. Bij een bedrijfstakpensioen worden de risico’s gedeeld en zijn de kosten lager. Dat levert ondanks moeilijke tijden toch meer pensioen op.

 •   Kan ik mijn pensioen eenmalig laten uitbetalen?

  Voorwaarden om uw pensioen als eenmalige betaling te ontvangen zijn:

  1. Uw pensioen is lager dan de wettelijke afkoopgrens.
  2. U neemt twee jaar of langer niet meer deel aan de pensioenregeling van PMT.

  Op Mijn PMT ziet u direct of u een klein pensioen heeft. U logt eenvoudig in met uw DigiD.

  Informatie over eenmalig uitbetalen pensioen
 

Pensioenregeling - Inwisselen (herschikken/uitruilen)

 •   Wat is inwisselen?
  U heeft ouderdoms- en partnerpensioen. Inwisselen is het herverdelen van uw pensioen. Een deel van uw ouderdomspensioen kunt u bijvoorbeeld eerder dan uw AOW-leeftijd laten ingaan. Heeft u geen partner dan kunt u het partnerpensioen herschikken naar uw ouderdomspensioen. Inwisselen kunt u éénmalig doen.
 •   Wat kan ik inwisselen?
  De waarde van ouderdomspensioen
  De waarde van partnerpensioen
 •   Wat kan ik niet inwisselen?
  Bijzonder partnerpensioen.
  Verevend ouderdomspensioen.
  Wezenpensioen.
 

Vragen over waardeoverdracht

 •   Waar vind ik meer informatie over waardeoverdracht?

  U vindt meer informatie over waardeoverdracht in onze Pensioeninfo 'Een nieuwe baan’. Hier kunt u de brochure downloaden.

 •   Hoe weet ik of mijn waardeoverdracht is verwerkt?

  Als de waardeoverdracht is verwerkt, kunt u dat zien in Mijn PMT, op de website van het Nationaal Pensioenregister www.mijnpensioenoverzicht.nl en uw eerstvolgende Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De bedragen zijn dan hoger geworden. U ontvangt van PMT geen aparte pensioenopgave als de waardeoverdracht is verwerkt.

 •   Ik heb een verzoek voor waardeoverdracht ingediend toen de dekkingsgraad van PMT onder de 100% was. Kan ik hier nog van af zien?

  Ja, u beslist pas of u waardeoverdracht wilt als u van ons een offerte heeft ontvangen. Als u een verzoek voor waardeoverdracht heeft ingediend, hebben we uw pensioengegevens inmiddels opgevraagd bij uw oude pensioenuitvoerder. U ontvangt dan binnen enkele maanden een offerte of een bericht. U heeft na ontvangst van de offerte twee maanden de tijd om te besluiten of u waardeoverdracht wilt.

 •   Wat zijn de wettelijke termijnen die gesteld zijn aan waardeoverdracht?

  Voor het proces van waardeoverdracht zijn de doorlooptijden wettelijk vastgesteld.

  Zodra u een aanvraagformulier voor waardeoverdracht naar het nieuwe (huidige) pensioenfonds instuurt, gelden de volgende termijnen:
  • Het nieuwe pensioenfonds heeft 1 maand de tijd om gegevens op te vragen bij het vorige pensioenfonds.
  • Het vorige pensioenfonds moet binnen 2 maanden een opgave van het opgebouwde pensioen aan het nieuwe pensioenfonds sturen.
  • Het nieuwe pensioenfonds heeft 2 maanden de tijd om deze gegevens te verwerken en een offerte aan u te sturen.
  • U heeft 2 maanden de tijd om de offerte te bekijken en deze terug te sturen naar het nieuwe pensioenfonds.
  • Als u akkoord gaat met de offerte heeft het nieuwe pensioenfonds 2 maanden de tijd om een verzoek tot betaling aan het vorige pensioenfonds te sturen.
  • Het vorige pensioenfonds moet binnen 10 werkdagen de waarde van het pensioen aan het nieuwe pensioenfonds overmaken.
  U ontvangt daarna een schriftelijke bevestiging dat de waardeoverdracht is afgerond. Op het eerstvolgende Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u dat de waardeoverdracht is verwerkt. Uw UPO staat ook in Mijn PMT.