Nieuwe wet voor kleine pensioenen

Heeft u voor verschillende werkgevers gewerkt? Dan heeft u daardoor misschien ook verschillende kleine pensioenpotjes. Per 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor kleine pensioenen.

Kleine pensioenen (van € 2 tot € 427,27 bruto per jaar) kunnen vanaf 1 januari 2019 worden samengevoegd. Op deze manier behoudt u uw pensioen en is het over minder potjes verdeeld. U hoeft hiervoor niets te doen.

Nog kleinere pensioenen, van minder dan € 2 bruto per jaar, vervallen vanaf 1 januari 2019. Dat moet op grond van de nieuwe wet. De administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen zijn namelijk erg hoog. U heeft zo’n klein pensioen als u maar kort hebt gewerkt bij een werkgever en daar dus weinig pensioen heeft opgebouwd. Tot 1 januari 2019 kunt u nog iets doen om uw heel klein pensioen te behouden.

Wat kunt u nu nog doen om een heel klein pensioen (minder dan € 2 per jaar) te behouden?
U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl nagaan of u ergens pensioen heeft opgebouwd van minder dan € 2 bruto per jaar. Heeft u zo’n heel klein pensioen van minder dan € 2 euro bruto per jaar bij Pensioenfonds Metaal en Techniek? Neem dan vóór 1 januari 2019 contact  met ons op. U kunt dit heel kleine pensioen alleen dit jaar nog laten afkopen. U ontvangt dan een eenmalig bedrag. U kunt ook vragen of wij uw pensioen overdragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Afkoop kunt u automatisch regelen via Mijn PMT. U logt daarvoor in met uw DigiD. Kunt u niet inloggen op Mijn PMT? Neem dan contact met ons op.

 

Informatie kleine pensioenen

 •   Waarom is er een nieuwe wet voor kleine pensioenen?

  Mensen veranderen vaker van baan en werken korter bij een werkgever. Daardoor bouwen ze bij verschillende werkgevers, en dus bij verschillende pensioenuitvoerders kleinere pensioenen op. Kleine pensioenen (minder dan € 427,27 per jaar in 2020) worden nu vaak afgekocht. Het bedrag wordt meteen in één keer uitgekeerd in plaats vanaf de pensioendatum in maandelijkse uitkeringen. Vanaf 1 januari 2019 kunnen deze kleine pensioenpotjes automatisch worden samengevoegd bij het pensioen dat u op dat moment opbouwt. Op deze manier behouden mensen hun pensioen, en is het over minder potjes verdeeld. Alleen heel kleine pensioenen, van minder dan € 2 bruto per jaar, vervallen.

 •   Wat kan ik nu nog doen om mijn heel klein pensioen (minder dan € 2 per jaar) te behouden?

  Heeft u zo’n heel klein pensioen van minder dan € 2 euro bruto per jaar bij PMT?  Neem dan vóór 1 januari 2019 contact  met ons op. U kunt dit heel kleine pensioen alleen dit jaar nog laten afkopen. U ontvangt dan een bedrag ineens. U kunt ook vragen of wij uw pensioen overdragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Afkoop kunt u automatisch regelen via Mijn PMT. U logt daar voor in met uw DigiD. Kunt u niet inloggen op Mijn PMT? Neem dan contact met ons op.

 •   Hoe weet ik of ik een klein pensioen heb?

  Heeft u in de Metaal en Techniek gewerkt? Dan heeft u pensioen opgebouwd bij PMT. Hoeveel pensioen dat is, ziet u in Mijn PMT. U logt daarvoor in met uw DigiD.

  Wilt u weten waar u verder nog pensioen heeft staan? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 •   Wat gebeurt er met mijn heel kleine pensioen (minder dan € 2 per jaar) bij PMT vanaf 2019?

  Vanaf 2019 vervalt uw pensioen als het minder is dan € 2 per jaar.

 •   Waarom vervallen heel kleine pensioenen (minder dan € 2 per jaar)?

  Het vervallen van heel kleine pensioenen komt voort uit nieuwe wetgeving. De kosten voor deze heel kleine pensioenen zijn in verhouding erg hoog. Pensioenfondsen moeten de pensioenen administreren en pensioenoverzichten sturen over het pensioen. U heeft tot 1 januari 2019 de tijd om uw heel kleine pensioen te behouden.

 •   Wat gebeurt er als ik nu geen pensioen opbouw?

  Als u geen pensioen meer opbouwt, bijvoorbeeld omdat u als zzp’er werkt, werkloos bent of naar het buitenland vertrekt, dan blijft het kleine pensioen (van € 2 bruto per jaar tot € 427,27 bruto per jaar) staan waar het staat. Na 5 jaar mag PMT uw kleine pensioen alsnog afkopen.