Pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar

Omdat we steeds ouder worden, heeft de overheid besloten om de fiscale pensioenopbouw te verlagen. Om aan de nieuwe regels te voldoen heeft PMT de pensioenrekenleeftijd vanaf 1 januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. Lees hieronder meer over de gevolgen voor uw pensioen.

Bent u al (gedeeltelijk) met pensioen?

Dan verandert er door deze maatregel niets aan de hoogte van uw pensioen.

Pensioen dat u al heeft opgebouwd tot 1 januari 2018 

Voor dit pensioen heeft deze wijziging geen financiële gevolgen. Dit pensioen wordt omgezet naar 68 jaar. De waarde van dit opgebouwde pensioen blijft gelijk.

Pensioen dat u opbouwt vanaf 1 januari 2018

De pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018 wordt berekend alsof u met 68 jaar met pensioen gaat. Het pensioen dat u kunt bereiken wordt daarom anders dan op de overzichten die u tot nu toe van ons ontving. U kunt nog steeds op of voor de AOW-leeftijd met pensioen, het pensioen wordt door deze maatregel echter wel lager.

Wat deze wijziging voor u betekent, kunt u zien in  Mijn PMT.

 

Vragen en antwoorden over de verhoging van de pensioenrekenleeftijd

 •   Moet ik doorwerken tot 68 jaar?
  Nee, het blijft mogelijk om eerder met pensioen te gaan. U kunt uw pensioen ook uitstellen. Dat bepaalt u zelf. Hoe langer u doorwerkt hoe hoger uw pensioen zal zijn. En omgekeerd: hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw pensioen zal zijn. Kijk met de Pensioenplanner op Mijn PMT wat eerder stoppen of langer doorwerken voor uw pensioen betekent.
 •   Waarom wordt de pensioenrekenleeftijd verhoogd?
  De pensioenrekenleeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Wanneer deze stijgt, stijgt ook de pensioenrekenleeftijd. Dit is de reden dat op 1 januari 2018 de pensioenrekenleeftijd stijgt van 67 jaar naar 68 jaar. Op 1 januari 2015 steeg de pensioenrekenleeftijd al van 65 naar 67 jaar.
 •   Wat voor effect heeft het verhogen van de pensioenrekenleeftijd voor mij?
  De pensioenaanspraken die u tot 1 januari 2018 heeft opgebouwd, blijven even veel waard. Pensioen dat u vanaf 1 januari 2018 opbouwt wordt berekend alsof u op uw 68e met pensioen gaat. Daarom treft u straks een ander bedrag aan op het jaarlijkse uniform pensioenoverzicht (UPO).
 •   De pensioenrekenleeftijd gaat van 67 jaar naar 68 jaar. Wat is de pensioenrekenleeftijd?
  De pensioenrekenleeftijd (dit wordt ook wel de pensioenrichtleeftijd genoemd) is de rekenleeftijd die pensioenfondsen hanteren als standaardleeftijd waarmee de hoogte van een pensioen wordt berekend. Bij het vaststellen van de pensioenopbouw, de premie en het uit te keren pensioen gebruiken we deze pensioenrekenleeftijd om uw pensioenopbouw, premie en uit te keren pensioen te berekenen.