Privacywetgeving

Nieuwe Europese regels over privacywetgeving

Per 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese regels over privacywetgeving. Dan treedt de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

U hoeft op grond van de Wbp met PMT geen overeenkomst aan te gaan
Wij krijgen regelmatig de vraag of een werkgever met PMT een zogenaamde ‘bewerkersovereenkomst’ of een ‘Data Processing Agreement’ moet aangaan. Dit is een overeenkomst tussen de ‘verantwoordelijke’ (controller) en de ‘bewerker’ (processor) van de gegevens, waarin staat hoe de bewerker omgaat met die gegevens. Zo’n overeenkomst is niet nodig. PMT is op grond van de Wbp namelijk geen ‘bewerker’ van de gegevens maar een ‘verantwoordelijke’. U levert de persoonsgegevens van uw werknemers bij PMT aan op basis van het uitvoeringsreglement en/of uitvoeringsovereenkomst. Vanaf dat moment bepaalt PMT zelf het doel en de middelen van de verwerking.

Hierin verandert niets op grond van de AVG
Ook onder de nieuwe privacywetgeving blijft PMT verantwoordelijke, al wordt dit in de AVG een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd. Dus ook onder de AVG gaan de werkgever en PMT geen ‘verwerkingsovereenkomst’ aan.

Wat betekent de AVG voor PMT?
Alle organisaties in Nederland moeten aan de AVG voldoen. Dit geldt ook voor PMT. Volgens de AVG moet er op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier met de persoonsgegevens van uw werknemer worden omgegaan. Om dit te waarborgen zijn in de AVG regels opgenomen over de privacygevolgen van het gebruik van persoonsgegevens. PMT zal u en uw werknemers nog via een Privacy verklaring informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Daarnaast houdt toezichthouder De Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op het gebruik van persoonsgegevens door organisaties in Nederland.

U bezoekt deze website op Internet Explorer 7

Helaas is deze versie van Internet Explorer the oud om deze website te tonen. Wij raden u aan om uw huidige browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Inschrijven e-nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van belangrijke pensioeninformatie?
Meld u hier aan voor onze digitale nieuwsbrief.
De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal of vaker als er meer nieuws is.