Dekkingsgraden

Elke maand maakt PMT de dekkingsgraad bekend. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en het bedrag dat nodig is om alle pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen keren. Het is onder andere afhankelijk van de rente. De dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds.

Grafiek wordt geladen...
 

april 2020: 87,7% 

Dekkingsgraad april 2020 87,7%
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand april gestegen van € 80,3 miljard naar € 85,4 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 5,3-procentpunt gestegen.

De pensioenverplichtingen zijn in april gestegen van € 93,5 miljard naar € 97,4 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo maart gedaald van 0,46% tot 0,31% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 3,6-procentpunt gedaald.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gestegen van 86,0% naar 87,7%. Per eind april is een dekkingsgraad van 87,7% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad april 2020 94,3%
De beleidsdekkingsgraad van 94,3% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode mei 2019 tot en met april 2020. Door de vervanging van de dekkingsgraad van april 2019 (100,7%) door die van april 2020 (87,7%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 1,1-procentpunt gedaald.

 

 

maart 2020: 85,9% 

Dekkingsgraad maart 2020 85,9%
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand maart gedaald van € 87,3 miljard naar € 80,3 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 7,5-procentpunt gedaald.
 
De pensioenverplichtingen zijn in maart gedaald van € 94,6 miljard naar € 93,5 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo maart gestegen van 0,41% tot 0,46% (op dagbasis). Deze stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 1,1-procentpunt gestegen.
 
Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gedaald van 92,3% naar 85,9%. Per eind maart is een dekkingsgraad van 85,9% gerapporteerd aan DNB.
 
Beleidsdekkingsgraad maart 2020 95,4%
De beleidsdekkingsgraad van 95,4% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode april 2019 tot en met maart 2020. Door de vervanging van de dekkingsgraad van maart 2019 (99,9%) door die van maart 2020 (85,9%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 1,1-procentpunt gedaald.


 

februari 2020: 92,3% 

Financiële positie PMT per eind februari 2020
De dekkingsgraad is eind februari fors gedaald naar rond de 92%. Hiermee is de maand februari voor de financiële positie van PMT teleurstellend geëindigd. Het vermogen daalde door onrust op de beurzen, onder meer door de angst over het coronavirus.

Een nog grotere impact had de daling van de rente in deze maand. Dat is niet goed voor de pensioenfondsen, de pensioenverplichtingen stegen daardoor flink. Die twee ontwikkelingen samen leidden tot een daling van de dekkingsgraad. Als de situatie niet verbetert in 2020 en de regels niet veranderen neemt de kans toe dat er in 2021 toch verlaagd moet worden.

Dekkingsgraad februari 2020 92,3%
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand februari licht gedaald van € 87,4 miljard naar € 87,3 miljard. Deze mutatie had een minimaal effect op de dekkingsgraad. 

De pensioenverplichtingen zijn in februari gestegen van € 90,6 miljard naar € 94,6 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo december gedaald van 0,58% tot 0,41% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 4,1-procentpunt gedaald.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gedaald van 96,4% naar 92,3%. Per eind februari is een dekkingsgraad van 92,3% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad februari 2020 96,5% 
De beleidsdekkingsgraad van 96,5% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode maart 2019 tot en met februari 2020. Door de vervanging van de dekkingsgraad van februari 2019 (101,3%) door die van februari 2020 (92,3%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,8-procentpunt gedaald.
 

januari 2020: 96,4% 

Dekkingsgraad januari 2020 96,4%
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand januari gestegen van € 84,7 miljard naar € 87,4 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 3,0-procentpunt gestegen. 

De pensioenverplichtingen zijn in januari gestegen van € 85,7 miljard naar € 90,6 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo december gedaald van 0,80% tot 0,58% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 5,4-procentpunt gedaald.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gedaald van 98,8% naar 96,4%. Per eind januari is een dekkingsgraad van 96,4% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad januari 2020 97,3%
De beleidsdekkingsgraad van 97,3% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode februari 2019 tot en met januari 2020. Door de vervanging van de dekkingsgraad van januari 2019 (100,1%) door die van januari 2020 (96,4%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,3-procentpunt gedaald.
 

december 2019: 98,8% 

Dekkingsgraad december 2019 98,8%
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand december gedaald van € 84,9 miljard naar € 84,6 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 0,3-procentpunt gedaald.

De pensioenverplichtingen zijn in december gedaald van € 87,9 miljard naar € 85,7 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo november gestegen van 0,66% tot 0,80% (op dagbasis). Deze stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 2,5-procentpunt gestegen.
 
Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gestegen van 96,6% naar 98,8%. Per eind december is een dekkingsgraad van 98,8% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad december 2019 97,6%
De beleidsdekkingsgraad van 97,6% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode januari 2019 tot en met december 2019. Door de vervanging van de dekkingsgraad van december 2018 (99,4%) door die van december 2019 (98,8%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven.

 

november 2019: 96,6% 

Dekkingsgraad november 2019 96,6%
 
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand november gestegen van € 84,6 miljard naar € 84,9 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 0,4-procentpunt gestegen.
 
De pensioenverplichtingen zijn in november gedaald van € 88,3 miljard naar € 87,9 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo september gestegen van 0,64% tot 0,66% (op dagbasis). Deze stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 0,4-procentpunt gestegen.
 
Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gestegen van 95,8% naar 96,6%. Per eind november is een dekkingsgraad van 96,6% gerapporteerd aan DNB.
 
Beleidsdekkingsgraad november 2019 97,6%
 
De beleidsdekkingsgraad van 97,6% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode december 2018 tot en met november 2019. Door de vervanging van de dekkingsgraad van november 2018 (101,9%) door die van november 2019 (96,6%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,5-procentpunt gedaald.
 

 

oktober 2019: 95,8% 

Dekkingsgraad oktober 2019 95,8%
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand oktober gedaald van € 86,3 miljard naar € 84,6 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 2,0-procentpunt gedaald.
 
De pensioenverplichtingen zijn in oktober gedaald van € 91,3 miljard naar € 88,3 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo september gestegen van 0,49% tot 0,64% (op dagbasis). Deze stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 3,2-procentpunt gestegen.
 
Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gestegen van 94,6% naar 95,8%. Per eind oktober is een dekkingsgraad van 95,8% gerapporteerd aan DNB.
 
Beleidsdekkingsgraad oktober 2019 98,1%
De beleidsdekkingsgraad van 98,1% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode november 2018 tot en met oktober 2019. Door de vervanging van de dekkingsgraad van oktober 2018 (101,9%) door die van oktober 2019 (95,8%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,5-procentpunt gedaald.
 

september 2019: 94,6% 

Dekkingsgraad september 2019 94,6%
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand september gedaald van € 86,5 miljard naar € 86,3 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 0,2-procentpunt gedaald.

De pensioenverplichtingen zijn in september gedaald van € 93,4 miljard naar € 91,3 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo augustus gestegen van 0,39% tot 0,49% (op dagbasis). Deze stijging van de rente veroorzaakt een daling van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 2,2-procentpunt gestegen.
 
Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gestegen van 92,6% naar 94,6%. Per eind september is een dekkingsgraad van 94,6% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad september 2019 98,6%
De beleidsdekkingsgraad van 98,6% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode oktober 2018 tot en met september 2019. Door de vervanging van de dekkingsgraad van september 2018 (104,7%) door die van september 2019 (94,6%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,8-procentpunt gedaald.
 

 

augustus 2019: 92,6% 

Dekkingsgraad augustus 2019 92,6%
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand augustus gestegen van € 82,7 miljard naar € 86,5 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 4,3-procentpunt gestegen.

De pensioenverplichtingen zijn in augustus gestegen van € 86,1 miljard naar € 93,4 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo juli gedaald van 0,73% tot 0,39% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 7,7-procentpunt gedaald.

Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gedaald van 96,0% naar 92,6%. Per eind augustus is een dekkingsgraad van 92,6% gerapporteerd aan DNB.

Beleidsdekkingsgraad augustus 2019 99,4%
De beleidsdekkingsgraad van 99,4% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode september 2018 tot en met augustus 2019. Door de vervanging van de dekkingsgraad van augustus 2018 (102,5%) door die van augustus 2019 (92,6%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,9-procentpunt gedaald. Hiermee is de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad van 100% gekomen.
 

juli 2019: 96,0% 

Dekkingsgraad juli 2019: 96,0%
 
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand juli gestegen van € 80,5 miljard naar € 82,7 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 2,5-procentpunt gestegen.
 
De pensioenverplichtingen zijn in juli gestegen van € 82,8 miljard naar € 86,1 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo juni gedaald van 0,88% tot 0,73% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 3,8-procentpunt gedaald.
 
Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gedaald van 97,3% naar 96,0%. Per eind juli is een dekkingsgraad van 96,0% gerapporteerd aan DNB.
 
Beleidsdekkingsgraad juli 2019: 100,3%
 
De beleidsdekkingsgraad van 100,3% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode augustus 2018 tot en met juli 2019. Door de vervanging van de dekkingsgraad van juli 2018 (103,1%) door die van juli 2019 (96,0%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,5-procentpunt gedaald.
 

juni 2019: 97,1% 

Dekkingsgraad juni 2019: 97,1%
 
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand juni gestegen van € 77,3 miljard naar € 80,5 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 3,9-procentpunt gestegen.
 
De pensioenverplichtingen zijn in juni gestegen van € 79,4 miljard naar € 82,9 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo mei gedaald van 1,05% tot 0,88% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 4,2-procentpunt gedaald.
 
Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gedaald van 97,4% naar 97,1%. Per eind juni is een dekkingsgraad van 97,1% gerapporteerd aan DNB.
 
Beleidsdekkingsgraad juni 2019: 100,8%
 
De beleidsdekkingsgraad van 100,8% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juli 2018 tot en met juni 2019. Door de vervanging van de dekkingsgraad van juni 2018 (101,9%) door die van juni 2019 (97,1%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,4-procentpunt gedaald.

 

mei 2019: 97,4% 

Dekkingsgraad mei 2019 97,4%
 
Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand mei gestegen van € 77,1 miljard naar € 77,3 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 0,3-procentpunt gestegen.
 
De pensioenverplichtingen zijn in mei gestegen van € 76,5 miljard naar € 79,4 miljard. De interne rekenrente, mede gebaseerd op de door DNB gepubliceerde RTS (met UFR), is ten opzichte van ultimo april gedaald van 1,21% tot 1,05% (op dagbasis). Deze daling van de rente veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 3,6-procentpunt gedaald.
 
Ten opzichte van de vorige maand is de dekkingsgraad gedaald van 100,7% naar 97,4%. Per eind mei is een dekkingsgraad van 97,4% gerapporteerd aan DNB.
 
Beleidsdekkingsgraad mei 2019 101,2%
 
De beleidsdekkingsgraad van 101,2% is vastgesteld op basis van een middeling van de dekkingsgraden van de 12 maandeinden over de periode juni 2018 tot en met mei 2019. Door de vervanging van de dekkingsgraad van mei 2018 (101,8%) door die van mei 2019 (97,4%) is deze maand de beleidsdekkingsgraad 0,4-procentpunt gedaald.

Herstelplan

PMT heeft in 2018 een herstelplan geschreven dat is goedgekeurd door De Nederlandse Bank. In het plan beschrijft PMT hoe de reserves weer worden aangevuld tot een dekkingsgraad van 104,3%. Dit plan was nodig omdat PMT, net als vele andere pensioenfondsen, was geraakt door de crisis op de financiële markt.