Pensioen in het buitenland

Gaat u met pensioen of bent u al met pensioen?
En woont u in het buitenland of verhuist u naar het buitenland?

Wij zijn verplicht loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen in te houden op uw pensioen.
Als u in het buitenland woont heeft u mogelijk recht op vrijstelling. Lees er hieronder meer over.

 

Pensioen in het buitenland

 •   Ik krijg pensioen van PMT. Moet ik belasting betalen in Nederland of in het buitenland?

  Woont u in één van de landen waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt, de zogenoemde verdragslanden? Dan kan het zijn dat u in Nederland geen loonbelasting hoeft te betalen. U moet dan bij de Belastingdienst een verzoek tot 'vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen' indienen. U voorkomt hiermee dat u dubbel belasting betaalt: één keer in Nederland en één keer in het land waar u woont.

 •   Waarom houdt PMT belasting en premies voor de volksverzekeringen in op mijn pensioen?

  Wij zijn verplicht loonbelasting en premies volksverzekering in te houden op uw pensioen.

  Loonbelasting
  Woont u in een van de landen waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt, de zogenoemde verdragslanden? Dan kan het zijn dat u in Nederland geen loonbelasting hoeft te betalen. U moet dan bij de Belastingdienst een verzoek tot 'vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen' indienen. U voorkomt hiermee dat u dubbel belasting betaalt: één keer in Nederland en één keer in het land waar u woont.

  Premies volksverzekeringen
  Naast belasting houden wij ook premies voor de volksverzekeringen in op uw pensioen. Als u in het buitenland woont zorgen wij ervoor dat er geen premies volksverzekeringen meer op uw pensioen worden ingehouden.

 •   Ik heb vrijstelling voor het betalen van belasting. Wat moet ik doen?

  Als u recht heeft op vrijstelling krijgt u van de Belastingdienst een verklaring inzake vrijstelling voor de inhouding van loonbelasting. U krijgt twee exemplaren, stuur ons één van de exemplaren. Dit kunt u via het contactformulier insturen. Na ontvangst zorgen wij ervoor dat er geen Nederlandse belasting meer op uw pensioen wordt ingehouden.

  Let op: uw ‘vrijstelling loonbelasting’ vervalt zodra u verhuist naar een ander land. 

 •   Ik heb gegevens nodig van mijn pensioenfonds voor het invullen van de vrijstelling. Wat zijn de gegevens van PMT?

  Mogelijk heeft u voor de aanvraag van de vrijstelling de loonbelastinggegevens van PMT nodig. Deze gegevens zijn:

  Naam fonds: Pensioenfonds Metaal en Techniek
  Loonbelastingnummer: 001027384L02

 •   Hoe kan ik controleren of ik ingeschreven sta in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)?

  Als u verhuist naar het buitenland moet u zich laten uitschrijven bij de gemeente waar u woont. De gemeente verhuist uw persoonsgegevens naar de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Dat is de registratie van personen die niet meer of korter dan 4 maanden in Nederland wonen. Wij krijgen automatisch een bericht van de wijziging van uw adres.

  Als u in het buitenland op een ander adres bent gaan wonen, geeft u uw adreswijziging dooraan de RNI. Dit doet u door een formulier van het RNI-loket in te vullen en te mailen naar nietingezetenendv@rotterdam.nl. Dit formulier vindt u op www.rotterdam.nl/loket/adreswijziging-buitenland-rni. U hoeft uw adreswijziging niet apart door te geven aan PMT.

  U kunt in 19 gemeenten in Nederland controleren of u ingeschreven staat in de RNI. U vindt meer informatie over de RNI op de website van de Rijksoverheid.

 •   Ik heb een paar jaar in het buitenland gewoond, maar woon nu weer in Nederland. Ik ontvang pensioen van PMT. Wat moet ik doen?

  Zodra u in Nederland woont, bent u weer verplicht belasting te betalen in Nederland. Heeft u zich al ingeschreven als inwoner van een gemeente? Dan ontvangen wij automatisch deze gegevens van de gemeente. Wij houden loonbelasting en premies voor volksverzekeringen in op uw pensioen. U hoeft dus niets aan ons door te geven.

 •   Kan ik loonheffingskorting toepassen op mijn pensioen?
  Als u verplicht bent in het buitenland belasting te betalen, dan heeft u geen recht op loonheffingskorting in Nederland.