Gepubliceerd op 14 maart 2019

Omhoog en omlaag

Wat een golf aan publiciteit de afgelopen maanden over onze pensioenen! De dreiging van de verlaging van onze pensioenen neemt toe en veroorzaakt onvrede en onrust. De rendementen gingen eind 2018 omlaag maar in 2019 weer omhoog. Het vermogen van PMT is hoger dan ooit. De dekkingsgraad is boven 100% maar te laag. Wat is er in vredesnaam aan de hand?

Onrust na kwartaalcijfers

Bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers zagen we dat voor alle pensioenfondsen het vierde kwartaal van 2018 géén goed nieuws bracht. Lage rente, lage beleggingsopbrengsten en lagere dekkingsgraden. Terwijl de dekkingsgraad in de loop van 2018 net zo lekker in de lift zat en de kans op een verlaging (eind 2019) van de pensioenen kleiner en kleiner werd, kantelde het beeld helaas in het vierde kwartaal van 2018. De toegenomen kans op een pensioenverlaging werd groot landelijk nieuws. Terecht, want er is grote onvrede over de dreiging dat we met gemiddeld goede rendementen én met enorme vermogens, in economisch goede tijden de pensioenen zouden moeten verlagen. Dat past natuurlijk niet!

Pensioenpot goed gevuld

In de loop van januari zagen we de dekkingsgraad bij PMT opnieuw iets oplopen. Van net onder de 100% zitten we er nu weer boven. Maar we moeten naar 104,3% en daar zijn we nog niet. Rond de discussie over de dreigende verlaging van pensioenen komen weer hele rare beelden en misverstanden boven. Laat ik er eentje nog eens noemen: 'De pensioenpot is leeg, voor mij is er straks geen pensioen meer!'. In februari passeerde PMT de grens van € 74 miljard in het vermogen. Nog niet eerder in de geschiedenis van PMT was het vermogen zó groot. De feiten zijn dat PMT per jaar ongeveer € 1,4 miljard aan pensioen uitkeert én € 2,4 miljard aan premie ontvangt. Er is derhalve geen enkele grond voor de veronderstelling, dat de pensioenpot leeg is of leeg raakt! 

Hoge eisen

Onze pensioenregeling is zodanig opgebouwd, dat de deelnemers jaar op jaar rechten opbouwen. Het is géén ‘VUT-achtig’ systeem, waarin de gepensioneerden uitkeringen krijgen van de premies van de werkenden. Er wordt gespaard en belegd mét de ingelegde premie, waar individuele pensioenaanspraken aan vastzitten. PMT moet ook over 60 jaar de twintiger van nu een pensioen kunnen uitkeren. De berekening over hoevéél we daarvoor nu moeten reserveren, is een debat waarin de emoties hoog oplopen. Geen land ter wereld stelt zulke hoge eisen aan de reserves die we voor de latere pensioenuitkering moeten aanhouden. Maar áls die hoge eisen ter discussie worden gesteld, komen er vierkante, botte en agressieve reacties los. ‘Diefstal van de jongeren’, ‘zakkenvullers’, ‘idioten’, ‘onverantwoord gokken op de toekomst’ en ga zo maar door. Volledig uit balans!  

Rente en reserves

Er was in februari, naast het hoogtepunt over het record vermogen, ook een dieptepunt. De rekenrente zakte zelfs onder de 1,4%. Dat betekent dat de reserves - die PMT moet aanhouden voor de uitkeringen in de toekomst - moeten worden berekend met een verondersteld rendement van 1,3% per jaar. Dus vanaf nu tot over pakweg 80 jaar. Ons feitelijk rendement schommelt per jaar, maar is gemiddeld tussen 6 - 8%,  afhankelijk van hoe vér je wilt terugkijken. Dat scheelt wel wat. We moeten ons natuurlijk niet rijk rekenen. 'Want resultaten uit het verleden, …' Daarnaast is ons vermogen ook enigszins beschermd door de renteafdekking van het fonds. Dat is een soort verzekering van het fonds tegen grote renteschommelingen. Als de rente daalt, krijgt PMT er geld bij, als de rente stijgt moet PMT in het ruilcontract geld afstaan. Op deze manier vliegt de dekkingsgraad minder omhoog en omlaag. Geld erbij, maar toch daalt de dekkingsgraad omdat de verplichtingen voor de toekomst nog meer stegen dan de groei van het vermogen.

Samengevat

Lagere rente, méér vermogen, lagere dekkingsgraad én een dreigende verlaging van pensioen aan het eind van dit jaar. In deze financiële achtbaan zeggen veel deelnemers: ‘gaan jullie het onmiddellijk eens even beter regelen en zorg gewoon voor indexatie van ons pensioen en zeker geen verlaging!’  Een ‘uitdaging’, heet dat tegenwoordig.

Er zullen de komende tijd nog wel wat hoogte- en dieptepunten volgen. Maar hoe dan ook: een verlaging van pensioenen onder de huidige omstandigheden, is voor de deelnemers van PMT niet te verteren. Dat is ook de boodschap die PMT aan het kabinet en de politici in Nederland brengt. Zij kunnen de wetten maken die er voor zorgen dat we met zulke reserves niet de pensioenen van mensen moeten verlagen.

Jos Brocken, voorzitter PMT

Reacties

Huub Esten schreef op vrijdag 15 maart 2019 om 12:21u

Prima verwoord hoe het dilemma is voor een pensioenbestuurder die opgezadeld is met een bijna onmogelijke opgave om goed te doen voor de pensioenen en tegelijkertijd gevangen is binnen een zeer ondeugdelijke toezichtkader.
Chapeau hoe hij dit laat zien; hieraan kunnen een aantal collegae pensioenbestuurders een puntje zuigen; die kiezen voor het lijdzaam volgen van de framing "de pensioenwereld heeft een probleem en WIJ kunnen daar niets aan doen !?".
Geef mij dan maar de guts van deze PMT-bestuurder.
Op deze reactie reageren


 
Ben Twigt schreef op vrijdag 15 maart 2019 om 20:23u

Eindelijk een verstandig woord van een onzer pensioenfonds bestuurders. Ik kan hier nog iets aan toevoegen. Eind 2002 was het vermogen van het PMT 17.4 miljard euro.
Februari 2019 was dit 74.2 miljard. Dus een rendement dat beduidend hoger ligt dan de 7% in de jaren daarvoor. Is ook logisch in het verleden kregen we een pensioen gebaseerd op het eindloon, Ik kreeg van mijn 58e jaar tot pensioendatum een vorstelijk vroegpensioen. Ondanks het feit dat ik maar 30 jaar gewerkt heb, heb ik (en mijn werkgever) zoveel premie betaald dat het opgespaarde potje de laatste 18 jaar alleen maar gegroeid is. ( dankzij een rendement van het fonds groter dan 5%) Kortom ik betaal voor de jongeren die alleen maar lopen te janken dat straks de pot leeg is. Integendeel, ik vul de pot nog steeds.... Het verschil tussen premie inkomsten en pensioenuitgaven is gestegen van 500 miljoen naar bijna 1 miljard. De door Knot opgelegde rekenrente is volkomen flauwekul. Een zinvolle rekenrente is het behaalde rendement minus een redelijk percentage om tegenvallende jaren op te vangen. Bij het PMT is een rekenrente van iets boven 2% voldoende om een pensioen van 70% van het eindloon te halen. ( en nu haalt het fonds meer dan 7%!!) Knot en Koolmees zijn alfa wetenschappers en kunnen dus niet rekenen. Nog een klein sommetje, na 44 jaar werken en een betaalde pensioenpremie van 25% heb je 11 middellonen bij elkaar gespaard bij een rendement van 0. Reken zelf maar uit hoeveel dat is bij een bepaald rendement. Dan wordt je inderdaad witheet. Nu klaag ik niet, ik kan best rondkomen. Maar als je het gemiddelde kleine pensioentje van het PMT hebt, pakweg 7000 Euro per jaar plus je AOW dan merk je dat je er 18 euro AOW op vooruit gaat maar dat je minder pensioen krijgt. Reden ? Voor de zoveelste keer liegt Rutte erop los. Het percentage belasting van schijf 1 is verhoogd met
0.05 % De inkomens afhankelijke ziektekosten premie is verhoogd met 0.05%
Dus die 1,5% die je over zou houden na de verhoogde ziektekosten premie, het met 50% verhoogde lage BTW tarief en de stijging van de energiebelastingen is een sprookje. En straks mag je ook nog een warmtepomp aanschaffen, een electrische auto, en nog wat isolatiekosten maken. Voor een wat ouder rijtjeshuis zit je dan gauw op een investering van 60-80.000 Euro. Ik denk dat sommige PMT pensionados dat niet helemaal op de bank hebben staan.
Op deze reactie reageren


 
j de la Cour schreef op vrijdag 15 maart 2019 om 22:01u

Hierbij mijn probleem met de pensioenen in Nederland volgens mijn worden wij door Den Haag compleet voor de gek gehouden over onze pensioenen,volgens de cijfers van het bureau voor de statistiek worden wij gewoon voor de gek gehouden door ingelegde premie en behaald rendement gemiddeld is dat 5% over de afgelopen 40 jaar en is er nu een vermogen opgebouwd van 1.300 miljard euro is voldoende om de komende jaren aan de verplichting te voldoen met dit rendement geen probleem denk ik ondanks dat we langer leven en langer pensioen moet worden uitbetaald ook omdat de inkomsten uit premie 32 miljard per jaar is en dat het rendement ruim 24 miljard door beleggingen ruim voldoende geld in de pot de uitkering aan pensioenen per jaar is 8 miljard inclusief beheers kosten dat is een overschot van 18 miljard per jaar dus je kan dat met een minder rendement nog een of 40 volhouden ,dan kom de heer Koolmees met die onzin van als iedereen 66 jaar met pensioen gaat zouden de werkende meer premie moeten betalen is gewoon onzin dus wat let jullie om onze pensioenen te indexeren en ons afgenomen geld terug te geven ongeveer 14% in ben met pensioen gegaande met de opmerking waarde vast en afspraak is afspraak is niks vanuit gekomen ik hoop dat volgende week allemaal op hun bek gaan de grootste dieven zijn het ik heb het helemaal gehad met Nederland bv
Op deze reactie reageren


 
C. François schreef op maandag 10 juni 2019 om 14:21u

De hoogte van ons pensioen wordt sinds enige tijd bepaald door de overheid, die de spelregels steeds weer aanpast aan EU regels en die een indexatie onmogelijk maken. Indien het nieuwe pensioenakkoord wordt geaccepteerd worden we weer permanent gekort omdat de overheid nog niet zo heel lang geleden heeft bepaald dat pensioenfondsen in de toekomst 130 % dekking (reserve) moeten hebben. Dat betekend dat van iedere gespaarde euro 30 eurocent moet worden gestort in de rijkspot. ( bankenregeling) Dus uw pensioen zal in de toekomst een forse daling ondergaan in plaats van indexatie ! Enige hoop en oplossing is dat de overheid zich er niet mee bemoeid en hoogte van uitkeringen uitsluitend door werkgevers en werknemers worden bepaald.
Op deze reactie reageren


 
marinus van zwam schreef op zaterdag 10 augustus 2019 om 17:12u

Circa 10 jaar geleden is de vaste 4 Procent rekenrente afgeschaft , het moest de zg vrije rekenrente worden met al zijn schommelingen van dien ! De afhankelijkheid aan de processen Financiële markten was een feit ! De gewone burger werd met zijn Pensioenopbouw en Uitkering vrij verklaart en overgeleverd aan de grillen van de financiële markten !
Als toentertijd al gepensioneerd Deelnemersraadslid PME heb ik mij principieel daartegen verzet !! Motivatie :
Juist de opbouw van geld voor later alsmede uitkering nu behoort op een fatsoenlijke manier gestald en beheert te worden Werkgevers en Werknemers vertegenwoordiging hebben dat al die jaren uitstekend gedaan ! TOT , de Politiek met het aspect pensioenen zich er mee ging bemoeide , met allerlei regels en wetten werden de pensioenfondsen gedwongen zich te houden aan het veelal gok spel door en op de financiële markten , met als klap op de vuurpijl de financiële crisis welke mede veroorzaakt werd door die zelfde financiële instellingen !
Ondanks dat hebben de Pensioenfondsen de jaren daarna uitstekend gefunctioneerd ! echter door de gemaakte politieke regels zijn al jaren , vooral de gewone werknemers én de gepensioneerden de klos ,Gepensioneerden zijn in koopkracht al circa 17 procent gedaald in hun netto besteedbaar inkomen !! Dit terwijl de zg kassen pensioenfondsen overstromen van het geld !
Let Op !! de politiek ligt op de loer wellicht probeer men weer een greep in de pensioenpotten te doen , hetgeen al eerder is gebeurt "APB"
Mede om dat te voorkomen is het de hoogste tijd om in actie te komen ! Werknemers en Gepensioneerden !! Gelukkig zijn er voornemens om een bodem procedure te starten tegen de Staat der Nederlanden door enkele gepensioneerden organisaties ! mocht ook dat niet baten dan zullen we toch acties maar dan echte harde acties moeten gaan voeren ! voor ons eigen lijfsbehoud , Rechtvaardigheid en Eerlijkheid zullen in deze te ver door gevoerde markt maatschappij weer geïntroduceerd worden !!

Op deze reactie reageren


 
Olaf Bousche schreef op vrijdag 27 september 2019 om 00:16u

Beste Jos en alle anderen die hier de moeite hebben genomen om te reageren:

Er moet mij iets van het hart:
Ik werkt nu 18 jaar in de metaal en ben 57. De discussie over de pensioenen begint mij steeds meer tegen de haren in te strijken. Persoonlijk heb ik het gevoel dat ik van alle kanten wordt gepakt. Eerst was er de VUT en zijn opvolgers. Wel betalen maar nooit krijgen. Toen de verhoging van de AOW leeftijd. Toen ik ging werken werd mij duidelijk gemaakt dat ik op mijn 62ste moest opkrassen. Nu is dat 67 (5 jaar verhoging). Dan het afschaffen van de doorsnee premie. En nu dan de tekorten. Op de achtergrond de afschaffing van de wet Hillen en de geleidelijke fiscalisatie van de AOW. Doe daarbij de veel te hoge belofte aan de jongeren (of de veel te lage pensioenpremie, kies zelf maar) en de ellende is compleet. O ja, ik vergat de energie transitie die in realiteit 2 keer zoveel kost als de ergste schattingen. Toch wil ik de hoop niet opgeven dat er nog een paar verstandige mensen rondlopen met een rekenmachine waarop 1+1 nog steeds 2 is. Zo niet dan is ons pensioen straks echt niets meer waard.

Voor die mensen die nog geloven in een echte oplossing het volgende (misschien iets voor het webinair):
* Pensioen kost veel geld. Alleen de zon gaat voor niets op. Dat moet je accepteren.
* Als je na pensionering ongeveer 2/3 wil overhouden dan moet je 1/3 van je salaris sparen. Je werkt namelijk het dubbele van je pensioentijd. Je kan daar de AOW vanaf halen.
* De doornsneepremie en de rekenrente zijn slechts verdeelsleutels die het mogelijk maken met enorme hoeveelheid geld te (her)verdelen over groepen mensen.
* Hoe “moeilijker” we het verhaal maken, hoe minder het opvalt dat het systeem onhoudbaar is en niet eerlijk.

Dus hoe komen we hieruit:
* Onmiddellijk doen: Pensioenpremie wordt een vast percentage van het salaris (ongeveer 1/3 van het deel boven de AOW franchise). Kan iets lager zijn als er wat gerommeld met belasting tarieven. Maar besef wel dat de belofte van een regering slecht geldig zijn tot de volgende verkiezingen.
* Iedereen krijgt een persoonlijke pot gebaseerd op ingelegde premie + rendement – kosten. Dit wordt gedaan met terugwerkende kracht vanaf datum van deelname voor iedereen. De solidariteit bestaat uit het feit dat er maar 1 rendement is en maar 1 beleggingsportefeuille.
* Bij pensionering word er geen uitkering gekocht. Er wordt gewoon geld opgenomen uit de pot tot die leeg is. Als er overblijft gaat dat naar de erfgenamen. Als er tekort is: vette pech, dan had je minder moeten opnemen. Daarvoor is de AOW. Hoeveel je opneemt is aan jou. Het pensioenfonds kan hier hooguit verstandig advies geven.
* De pot blijft gewoon rendement opbouwen gedurende de tijd dat je met pensioen bent.
* Dit systeem is eerlijk en simpel. Het grote “nadeel” is dat men niet stiekem kan herverdelen.
* Heeft u gezien dat het woord “rekenrente” nergens terugkomt? En korten ook niet.
* Het tegen elkaar uitspelen van generaties kan niet meer. Je krijgt een pensioen op basis van wat je hebt ingelegd en de behaalde rendementen. Niet meer en niet minder.

Hierbij zijn een aantal dingen van groot belang:
* De berekening van de pot met terugwerkende kracht is lastig maar niet onmogelijk. Ga er maar van uit dat het nooit op de cent nauwkeurig kan. Maar als het moet dan kan het.
* Het kan zijn dat een aantal mensen al zwaar in de min zitten. Dit zijn waarschijnlijk oude gepensioneerden. Dat probleem verdeel je over alle deelnemers.
* Hoge premies zijn vervelend. Maar pensioen kost geld. Ik raad een ieder dan ook aan zijn klachten neer te leggen bij de FNV die alle vernieuwing heeft geblokkeerd, bij de werkgevers die het liefste de horigheid en slavernij weer terug willen en bij de Nederlandse politici die streven naar het wegbelasten van alle inkomsten boven het minimum (eerst het zuur dan het zoet, nivelleren is een feest, weet u nog wel?).
* Ga uit van het KISS principe (https://nl.wikipedia.org/wiki/KISS-principe en https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle)

Waar zitten de weerstanden:
* Er zijn mensen die belang hebben bij een gecompliceerd systeem dat niemand begrijpt omdat dat hun macht geeft omdat het zij het naar eigen believen kunnen uitleggen.
* De regering (maakt niet uit welke) want die wil laten zien dat het beter gaat (maar wij merken daar niets van).
* De vakbonden want zijn “nodig” om dit ingewikkelde systeem aan ons uit leggen en te “verbeteren” (nog ingewikkelder te maken).
* De werkgevers omdat zij kunnen doen of zij het zo goed met de werknemers voor hebben.

Graag geef ik u nog het volgende in overweging:
De dekkingsgraad is nu 92% en dalende. Dus de korting wordt 15-20% voor het fonds de zaak weer op orde heeft. Dat betekend 8-12 jaar premie betalen en geen opbouw. Kan iemand mijn Factor A even op 0 zetten voor de laatste 10 jaar?

Ten slotte:
Ik ben bang dat er binnenkort iemand zijn geld van het pensioenfonds terug gaat vragen. Die zou wel eens een goede kans kunnen maken bij de hoge raad. Er staat namelijk nergens in de statuten dat het geld dat wordt ingelegd op enorme schaal mag worden ‘herverdeeld”.

MVG
Olaf

Op deze reactie reageren


 
Olaf Bousche schreef op vrijdag 27 september 2019 om 00:37u

Even een kort naschrift:
Natuurlijk zijn er werkgevers die het beste met hun mensen voorhebben. Mijn uitspraak over horigheid en slavernij is meer gebaseerd op de het de uitspreken van de voormannen van de werkgevers organisaties. Ik heb soms de indruk dat die gewoon de vakbonden zitten te jennen.
Op deze reactie reageren


 
ruud van der linden schreef op woensdag 2 oktober 2019 om 18:18u

Kunnen we met de leden niet kiezen voor een ander controleorgaan dan die absurde rekenrente?
Op deze reactie reageren


 
ruud van der schreef op woensdag 2 oktober 2019 om 18:23u

Gewoon een ander controle instrument dan die rekenrente en anders geheel ontbinden en het geld evenredig uitkeren aan de rechtmatige eigenaars
Op deze reactie reageren


 
ruud van der schreef op woensdag 2 oktober 2019 om 18:29u

[De overheid zit als een gier naar ons gespaard kapitaal te azen en zal ongetwijfeld een greep uit de kas gaan doen onder het motto van hervormingskosten om het beste pensioen systeem om zeep te helpen (middelloon omzetten naar omslag systeem) die nevelstreng moet doorgeknipt worden! Ga allen protesteren net als de boeren naar den haag
Op deze reactie reageren


 

Laat een reactie achter

Naam *
E-mail * (wordt niet getoond)
Bericht *
Anti Spam *
Velden met een * zijn verplicht.
< Terug naar het overzicht
Jos Brocken

Jos Brocken

Werknemersvoorzitter PMT