Beleggingsresultaten

Hieronder zijn voor alle jaren in het bestaan van PMT de volgende cijfers opgenomen: rendement, ingelegde premie, gedane pensioenuitkeringen en vermogen per jaareinde.

JaarRendementInleg premie
in miljoen
EUR
Uitkeringen
in miljoen
EUR
Vermogen
in miljoen
EUR
10 jaars rente
1948-1949 - 3 0 3  
1950 3,4% 2 0 5  
1951 3,5% 2 0 8  
1952 3,7% 3 0 11  
1953 3,8% 4 0 14  
1954 4,0% 4 0 19  
1955 3,8% 5 0 26  
1956 4,0% 6 0 31  
1957 4,1% 6 0 40  
1958 4,3% 8 0 47  
1959 4,7% 8 0 56  
1960 4,8% 8 1 68  
1961 4,8% 9 1 78  
1962 4,8% 10 1 89  
1963 4,8% 12 1 104  
1964 4,8% 14 1 122  
1965 4,9% 15 1 138  
1966 5,1% 16 2 158  
1967 5,3% 20 2 181  
1968 5,6% 21 3 207  
1969 5,9% 27 3 239  
1970 6,1% 44 4 290  
1971 6,6% 56 5 353  
1972 6,9% 71 5 446  
1973 7,5% 88 6 548  
1974 7,5% 91 8 664  
1975 7,9% 110 9 803  
1976 8,1% 128 11 963  
1977 8,3% 120 13 1.135  
1978 8,3% 144 15 1.348 7,8%
1979 8,3% 131 17 1.558 8,6%
1980 8,3% 143 23 1.789 11,3%
1981 8,6% 122 27 2.003 11,5%
1982 9,0% 129 30 2.259 11,0%
1983 9,2% 137 34 2.576 7,5%
1984 9,2% 152 38 2.892 8,3%
1985 9,0% 150 44 3.227 8,1%
1986 8,7% 166 49 3.598 6,6%
1987 8,4% 179 54 3.972 6,2%
1988 9,0% 180 66 4.420 6,1%
1989 9,0% 199 72 4.903 7,1%
1990 5,9% 180 81 5.297 9,0%
1991 8,7% 194 92 5.812 8,6%
1992 7,6% 204 100 6.342 8,2%
1993 13,2% 262 116 7.443 6,5%
1994 4,8% 316 266 7.859 6,1%
1995 8,4% 301 148 8.646 7,5%
1996 14,5% 363 164 10.363 6,3%
1997 10,9% 424 183 12.178 5,5%
1998 7,2% 479 215 13.501 5,0%
1999 20,3% 884 264 16.856 4,2%
2000 3,6% 916 347 17.986 5,6%
2001 -4,1% 837 462 17.712 4,9%
2002 -4,5% 1.066 561 17.405 5,1%
2003 12,3% 1.281 680 20.251 3,9%
2004 11,7% 1.366 780 23.219 4,1%
2005 18,5% 1.499 860 28.278 3,7%
2006 9,1% 1.539 920 31.544 3,5%
2007 5,9% 1.601 1.065 34.697 4,0%
2008 -20,7% 1.644 1.125 28.088 3,9%
2009 15,1% 1.840 1.189 33.073 3,7%
2010 11,6% 1.935 1.252 37.582 3,2%
2011 6,9% 2.071 1.304 40.914 3,4%
2012 12,6% 2.250 1.345 46.979 2,2%
2013 1,0% 2.231 1.337 48.260 1,7%
2014 20,6% 2.192 1.321 58.557 1,8%
2015 2,3% 2.140 1.315 60.068 0,4%
2016 11,0% 2.169 1.340 67.009 0,3%
2017 4,1% 2.259 1.344 70.267 0,5%
2018 0,2% 2.382 1.366 71.271 0,4%


     Rendementen

Overrendement

Voor de ontwikkeling van de dekkingsgraad van PMT is niet alleen het rendement van de beleggingen van belang. PMT heeft als belangrijkste doelstelling het nu en in de toekomst kunnen uitkeren van de pensioenen. Elk jaar wordt vastgesteld welk bedrag PMT in kas moet hebben om aan die verplichtingen te kunnen voldoen. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van voldoende rendement om aan die verplichtingen te kunnen voldoen plus een stukje extra rendement. Dat stukje extra rendement noemen we ‘overrendement’. Het overrendement is in eerste instantie bedoeld om bij te dragen aan het herstel van de dekkingsgraad en de benodigde buffer. Wanneer de financiele positie van PMT verder verbetert, kan het overrendement in toenemende mate ook bijdragen aan de indexatiemogelijkheden van de pensioenen. PMT heeft dit concreet gemaakt in een lange termijn doelstelling voor het overrendement van gemiddeld 1,5% per jaar.