Verantwoord beleggen

PMT wil het geld dat werkgevers, werknemers en gepensioneerden hebben gespaard, op een verantwoorde manier beleggen. Wij geloven dat bedrijven en organisaties die verantwoord met hun werknemers (mensen) en hun omgeving (milieu) omgaan, op termijn de beste overlevingskansen hebben. Dat vertaalt zich uiteindelijk in een goede aandeelhouderswaarde. Daarom gaan wij met bedrijven en organisaties in gesprek over bijvoorbeeld hun strategie, bestuursamenstelling of managementbeloning.

PMT heeft tien uitgangspunten bepaald waaraan de beleggingskeuzes worden getoetst. Denk hierbij aan:

  • Het bijdragen aan een stabiele economie en duurzame economische groei;
  • Het eerbiedigen van (inter-)nationale arbeidsnormen;
  • Het stimuleren van milieuvriendelijke technologieën.