Veelgestelde vragen

 

Beleggen

 •   Wat heeft de rente met de dekkingsgraad te maken?

  PMT heeft pensioenverplichtingen. Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald aan de deelnemers. Om aan de pensioenverplichting te kunnen voldoen, belegt PMT het vermogen. De verhouding tussen de pensioenverplichting en het belegde vermogen heet de dekkingsgraad. De dekkingsgraad kan dus veranderen door een wijziging van de waarde van het belegd vermogen of een wijziging van de pensioenverplichting.

  Een dalende (markt)rente vormt een risico voor PMT. Als de rente daalt, stijgt de waarde van de pensioenverplichtingen. Daardoor heeft PMT meer vermogen nodig om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen. Door beleggingen in de beleggingsportefeuille op te nemen die in waarde stijgen wanneer de rente daalt, wordt de stijging van de pensioenverplichtingen voor een deel  gecompenseerd. Hierdoor daalt de dekkingsgraad (bij een dalende rente) minder snel.

 •   Wat heeft de (markt)rente met de pensioenverplichting te maken?

  PMT heeft pensioenverplichtingen. Dit zijn de pensioenen die nu en in de toekomst worden betaald. Voor de pensioenen die PMT in de toekomst betaalt (verplichtingen), heeft PMT nu een bepaald vermogen nodig. Het vermogen is lager dan de verplichtingen. PMT gaat er vanuit dat rendement wordt gehaald op het vermogen. Hoeveel vermogen PMT nu nodig heeft voor de verplichtingen wordt bepaald door een rentevoet. De Nederlandsche Bank (DNB) bepaalt de rentevoet voor de pensioenfondsen. Deze baseert DNB op de marktrente. Omdat de marktrente elke dag verschilt, verschilt ook elke dag het vermogen dat PMT nodig heeft. Hoe hoger de marktrente nu is, hoe minder vermogen op dit moment nodig is. Andersom geldt ook, als de martkrente omlaag gaat,  is nu meer vermogen nodig.

  Let op: de rekenrente die DNB voorschrijft, zegt niets over het rendement dat PMT op het belegd vermogen haalt. De rekenrente wordt alleen gebruikt om te bepalen welk vermogen het fonds nu nodig heeft om de pensioenverplichtingen te kunnen betalen.

 •   Hoe staat PMT tegenover het gebruik van afgeleide beleggingsproducten (derivaten)?

  PMT heeft een voorkeur voor transparante, fysieke beleggingsproducten. Het fonds staat het gebruik van derivaten alleen toe als deze helpen om de risico’s te beperken of het beheer van de beleggingsportefeuille efficiënter te maken. Voor de beheersing van het renterisico in de Matchingportefeuille wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Voor zover nodig wordt daarnaast gebruik gemaakt van rentederivaten. Daarnaast wordt voor het afdekken van het valutarisico gebruik gemaakt van valutaderivaten.

 •   Is het beleggingsbeleid van PMT wel goed?

  PMT heeft er na 2008 in het belang van de deelnemers voor gekozen om minder risicovol te gaan beleggen.Reden hiervoor was de grote onzekerheid vanwege de kredietcrisis. In geval van een te lage dekkingsgraad is het tevens een eis van de toezichthouder om minder risicovol te beleggen.

  Vergeleken met andere grote fondsen wordt er bij PMT daarom minder belegd in bijvoorbeeld aandelen en meer in vastrentende beleggingen zoals staatsleningen en obligaties. Rendementen laten zich slecht van tevoren voorspellen. Maar met het huidige beleggingsbeleid zorgt PMT er voor dat wanneer het slecht gaat op de beurs, de verliezen beperkt blijven. Wanneer het goed gaat op de aandelenmarkten, zoals het geval was in 2012 en 2013, profiteert PMT daar echter ook minder van. Over 2013 scheelde een 10% lagere aandelenweging ca 2,5%-punt aan rendement.

  Daarnaast heeft PMT een relatief groot deel van het renterisico afgedekt. Dit betekent dat een daling van de rente niet resulteert in een sterke verdere daling van de dekkingsgraad, maar dat bij een stijging van de rente, zoals we die zagen in het laatste kwartaal van 2013, de weg omhoog ook minder snel gaat. Kortom, door het beleggingsbeleid probeert PMT grote fluctuaties van de dekkingsgraad te vermijden.