Resultaat 2018

Hoe belegt PMT?

Onze achterban

Werknemers
Werknemers
408.150
Werkgevers
Werkgevers
34.002
Pensioen gerechtigden
Pensioen-
gerechtigden
222.149
 

Totaal belegd vermogen
per 31 december 2018

71 miljard
 

Betaalde pensioenen in 2018, x 1 mln

Betaalde pensioenen
1.366

Binnengekomen premie in 2018, x 1 mln

Binnengekomen premie in 2018
2.382

Gemiddeld rendement op de beleggingen

7%
1948-2018
0,2%
Over 2018
7,64%
Afgelopen 5 jaar
8,4%
Afgelopen 10 jaar

Hierin belegt PMT

  • Langlopende Staatsobligaties, swaps, klop en cash
  • Bedrijfsobligaties en hypotheken
  • Onroerend Goed
  • Hoogrentende waarden
  • Aandelen
 

Aantal bedrijven waarin
PMT belegt

> 800

Verdeling van onze impactbeleggingen, in miljoenen

Energietransitie
Energietransitie
225
Betaalbare huisvesting
Betaalbare
huisvesting
764
Toegang tot financiering
Toegang tot
financiering
200
Circulaire economie
Circulaire
economie
-

Het totale in nederland belegd vermogen

15%

Aantal ondernemingen waarmee PMT een dialoog heeft gevoerd om invloed uit te oefenen

78

Totale daling van onze co2-uitstoot sinds 2014

23,7% =
425.000 ton

Aantal beleggers met wie we samenwerken om leefbaar loon in productieketens te normaliseren

13