Rendement

Het rendement op de beleggingen bedroeg over 2018 0,2%. Het gemiddelde overrendement van de beleggingen ten opzichte van de verplichtingen over de afgelopen drie jaar ligt boven de langjarige doelstelling van 1,5%. Het gemiddelde beleggingsrendement van PMT over de afgelopen tien jaar komt uit op 8,4%.

PMT is opgericht in 1948. In dat jaar zijn de eerste pensioenpremies ingelegd. In totaal is er sinds die tijd voor ca. € 40 miljard aan premies in de pot gedaan. Door het gezamenlijk beleggen van de premies is er vanaf de oprichting een gemiddeld rendement van ca. 7% per jaar behaald. Hierdoor is het mogelijk dat PMT al voor ca. € 22 miljard aan pensioen heeft uitbetaald en daarnaast een belegd vermogen van ca. € 71 miljard in kas heeft voor toekomstige pensioenuitkeringen (stand eind 2018).

Beleggingsresultaten

Rendement, premies, uitkeringen en vermogen PMT 1948 – 2018
Hier vindt u voor alle jaren in het bestaan van PMT het jaarlijkse rendement, de ingelegde premies, de gedane uitkeringen en het vermogen per jaareinde.

Z-score
De z-score laat zien of een pensioenfonds de normportefeuille (benchmark) al dan niet heeft verslagen. De maatstaf voor de performancetoets, de gemiddelde z-score over vijf jaar, is 0 of hoger. De z-score van PMT in 2018 bedraagt 0,76. Het totale rendement was over de periode 2013 tot en met 2018 met een jaarlijks gemiddelde van 7,6% ruim positief. De score voor de performancetoets was in 2018 1,83.