In de praktijk

Het zorgen voor een betaalbaar, duurzaam en waardevast pensioen voor alle deelnemers in de sector Metaal en Techniek is de missie van PMT. Wij vinden het ook onze verantwoordelijkheid dat onze deelnemers ook in de toekomst kunnen genieten van hun pensioen in een leefbare wereld. Dat doen we door te investeren in initiatieven die daaraan bijdragen, evenals door krachten te bundelen met andere partijen om zo onze invloed en slagingskans te vergroten.

Hieronder volgen enkele concrete voorbeelden van hoe wij daaraan invulling geven.