Hoe we beleggen

De doelstelling en beginselen van het vermogensbeheer van PMT zijn vastgelegd in het strategisch beleggingskader. Deze bevat de beleggingsbeginselen, de uitvoeringsbeginselen en risicomanagementbeginselen van PMT. Op basis hiervan is het meerjaren strategisch beleggingsbeleid vastgesteld.

De focus van het strategisch beleggingsbeleid ligt op het herstel van de dekkingsgraad en het zo mogelijk beperken van de kans en omvang van een verlaging van de pensioenen. Bij beleggingskeuzes houdt PMT rekening met verwacht(e) rendement en financiële en niet-financiële risico’s, kosten en maatschappelijke aspecten.