Hoe belegt PMT?

Beleggen voor een goed en betaalbaar pensioen
PMT heeft de ambitie om een goed en betaalbaar pensioen voor (oud-)werknemers in de Metaal en Techniek te regelen. Om deze ambitie waar te kunnen maken, heeft PMT financiële middelen nodig. De door deelnemers en werkgevers ingelegde pensioenpremies alleen zijn niet voldoende. Daarom belegt PMT de pensioenpremies. Beleggen levert naar verwachting namelijk meer op dan sparen bij een bank.

Beleggen met een acceptabel risico 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. PMT belegt en beheert de pensioenpremies tegen verantwoorde risico’s en op een verantwoorde wijze. PMT ontvangt premies voor pensioenen die voor een groot deel pas veel later worden uitgekeerd. Daardoor heeft PMT de mogelijkheid om het vermogen met een acceptabel risico te beleggen. Omdat PMT de pensioenpremies voor een grote groep deelnemers belegt, kan PMT tegen relatief lage kosten een goed gespreide beleggingsportefeuille opbouwen. 

PMT is opgericht in 1948. In dat jaar zijn de eerste pensioenpremies ingelegd. In totaal is er sinds die tijd voor ca. € 33 miljard aan premies in de pot gedaan. Door het gezamenlijk beleggen van de premies is vanaf de oprichting een gemiddeld rendement van ca. 7% per jaar behaald. Hierdoor is het mogelijk dat PMT al voor ca. €18 miljard aan pensioen heeft uitbetaald en daarnaast een belegd vermogen van ca. €60 miljard in kas heeft voor toekomstige pensioenuitkeringen (stand eind 2015).

Op de pagina Beleggingsresultaten zijn meer details over de historische rendementen van PMT te vinden.