Beleggingskosten

Voor het beleggen maakt PMT kosten. De beheersing van deze kosten is een belangrijk thema voor PMT. Dit betekent niet dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn, maar dat de kosten in verhouding staan tot de verwachte opbrengsten.

De kosten en opbrengsten van vermogensbeheer in 2017
De kosten voor het vermogensbeheer voor PMT (inclusief transactiekosten) bedroegen in 2017 0,49% van de waarde van de beleggingen. Dit betekent dat voor iedere € 100 die PMT belegde, € 0,49 aan kosten voor het vermogensbeheer inclusief transactiekosten werd betaald. Daar staat tegenover dat PMT over een periode van 5 jaar jaarlijks een gemiddeld jaarlijks rendement van circa 7,6% behaalde, oftewel € 7,60 per € 100 die werd geïnvesteerd.

PMT beheerst de kosten voor het vermogensbeheer door te letten op:

 • De verdeling van de beleggingsportefeuille over de verschillende beleggingscategorieën.
  PMT houdt bij de invulling van haar beleggingsportefeuille rekening met de relatie tussen kosten, risico en verwacht rendement.
  Voorbeeld: beleggen in staatsobligaties is goedkoop in verhouding tot de meeste andere beleggingen. Toch is het niet verstandig om het volledige vermogen in staatsobligaties te investeren. Het verwachte rendement op de lange termijn zou dan laag zijn en de spreiding beperkt.
 • De beleggingskeuzes die worden gemaakt binnen de verschillende beleggingscategorieën.
  De keuzes die PMT maakt bij de invulling van de verschillende beleggingscategorieën, zoals de keuze voor het aantal managers, de indices die worden gevolgd en de beheervorm, hebben invloed op de hoogte van de kosten voor het vermogensbeheer. Ook hierbij wordt een afweging gemaakt tussen kosten, risico en verwacht rendement.
  Voorbeeld: beleggen in een bepaalde beleggingscategorie is mogelijk tegen lage kosten door een beursindex te volgen (passief beheer). Soms kunnen de verwachte beleggingsresultaten worden verhoogd of het risico worden verlaagd door afwijkingen van deze index toe te staan (actief beheer). PMT maakt alleen gebruik van actief beheer wanneer de extra kosten opwegen tegen het hogere verwachte beleggingsresultaat en/of lagere risico dat actief beheer met zich meebrengt.
 • De hoogte van de transactiekosten.
  PMT streeft er naar om verschuivingen in de beleggingsportefeuille te beperken en zo de transactiekosten laag te houden. Ook hier wordt een afweging gemaakt tussen de kosten van een verschuiving in de beleggingsportefeuille en de verwachte extra opbrengsten (of lagere kosten) van deze aanpassing.
 • De selectie van vermogensbeheerders.
  Voordat wordt besloten om via een bepaalde vermogensbeheerder te beleggen, wordt een analyse gemaakt van de voor- en nadelen van de verschillende vermogensbeheerders. Ook de kosten worden in de selectie meegenomen.
Beleggingskosten