Vermogensbeheer

PMT geeft verschillende vermogensbeheerders opdracht om een deel van het vermogen te beheren. Voordat wordt besloten om via een bepaalde vermogensbeheerder te beleggen, wordt een analyse gemaakt van de voor- en nadelen van verschillende vermogensbeheerders. Zo is bijvoorbeeld van belang dat de vermogensbeheerder laat zien dat er voldoende personeel in dienst is met de juiste kennis en ervaring. PMT laat de vermogensbeheerders passief, actief of beperkt actief beleggen.

  • Passief beheer
    De vermogensbeheerders krijgen de opdracht om een index (die PMT selecteert) zo goed mogelijk te volgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beleggingen in aandelen in Europa. De vermogensbeheerders voor deze beleggingscategorie volgen een aandelenindex, die bestaat uit een groot aantal aandelen van grote en middelgrote bedrijven, zo nauwkeurig mogelijk. Deze vorm van vermogensbeheer is doorgaans mogelijk tegen lage kosten.
  • Actief beheer
    De vermogensbeheerder heeft (tot op een bepaalde hoogte) vrijheid om af te wijken van de index die PMT selecteert. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vermogensbeheerders die de portefeuille opkomende landen obligaties beheren. Voor deze beleggingscategorie kijken de vermogensbeheerders onder meer naar de economische groei, politieke situatie en financiële positie van een land om te beoordelen of het verstandig is om meer, of juist minder, te investeren in obligaties die het land uitgeeft.
  • Beperkt actief beheer
    Wanneer de vermogensbeheerder in beperkte mate vrijheid heeft om af te wijken van de index wordt dit beperkt actief beheer genoemd.

Beheerkosten en verwachtrendementafwegen
PMT heeft een voorkeur voor passief beheer. Omdat voor actief beheer een meer uitgebreide analyse van de beleggingen nodig is, is deze wijze van beleggen doorgaans duurder dan passief beheer. PMT kiest voor actief beheer als de verwachting is dat met behulp van deze analyse op de langere termijn betere beleggingsresultaten kunnen worden behaald. De extra kosten wegen dan op tegen de extra (te verwachten) opbrengsten.