Beleggingen door PMT

De beleggingen van PMT zijn verdeeld in twee portefeuilles, de matchingportefeuille en de returnportefeuille. Deze portefeuilles bevatten een aantal vermogensclusters. Binnen een vermogenscluster reageren de beleggingen op een vergelijkbare wijze op (economische) veranderingen. Deze opbouw helpt de risico’s inzichtelijk te maken.

De returnportefeuille: voor groei van het vermogen De returnportefeuille: voor groei van het vermogen De returnportefeuille: voor groei van het vermogen De returnportefeuille: voor groei van het vermogen De matchingportefeuille: een stevige basis