Gepubliceerd op 23 december 2011

Zembla plaatst pensioenfondsen ten onrechte in beklaagdenbank

Zembla suggereert in de uitzending van vrijdag 23 december 2011 dat pensioenfondsen mede verantwoordelijk zouden zijn voor de honger in Afrika. Zembla stelt dat 'speculatieve beleggingen in voedingsgrondstoffen de prijzen daarvan kunstmatig zouden opdrijven, ten koste van de arme bevolking in ontwikkelingslanden'. PMT bestrijdt deze voorstelling van zaken. Onafhankelijk onderzoek van gerenommeerde instituten laat zien dat dit verband niet kan worden gelegd, laat staan aangetoond. PMT neemt neemt haar maatschappelijke rol serieus en heeft beleid ontwikkeld over maatschappelijk verantwoord beleggen. Beleid dat nadrukkelijk wordt meegenomen bij het streven naar goede rendementen voor onze deelnemers en een verantwoorde spreiding van de beleggingen.
Bij die brede spreiding past ook het op beperkte schaal beleggen in grondstoffen, omdat de rendementen daarvan zich relatief onafhankelijk bewegen van die van andere beleggingscategorieën. Ook bieden grondstoffenbeleggingen enige bescherming tegen inflatie. Verreweg het grootste deel van de beleggingen in grondstoffen betreft olie en gas. Agrarische producten zoals tarwe, soja en mais maken slechts een zeer klein deel uit van de beleggingen in grondstoffen, en slechts een fractie van de volledige beleggingsportefeuille. 
PMT is alleen actief op de termijnmarkt. Doordat geen grondstoffen aan de markt worden onttrokken is er geen invloed op vraag en aanbod, en dus geen prijsopdrijvend effect. Daar komt bij dat het aandeel van de grondstoffenbeleggingen in de totale portefeuille van pensioenfondsen vrij constant is. Om dat zo te houden wordt veelal verkocht bij stijgende prijzen en gekocht bij dalende prijzen. Het gedrag van de pensioenfondsen op deze markt leidt in de praktijk daarom eerder tot prijsdemping dan tot prijsopdrijving.


Zie ook de brief van staatssecretaris Bleker van EL&I van 17 november jl.