Gepubliceerd op 16 augustus 2013

VPL regeling bij PMT

In berichtgeving dd 15 augustus jl. wordt gesuggereerd dat de PMT de overgangsregeling (VPL-regeling) onder druk staat. Het bestuur van PMT heeft echter de overgangsregelingen voor 2014 toegekend met een vroegst mogelijke ingangsleeftijd van 61 jaar en 8 maanden. Wel zijn er 2 voorbehouden bij gemaakt. Hierover wordt later in het jaar besloten.

De voorbehouden zijn:

  • Korting: indien PMT de pensioenen in 2014 onverhoopt weer moet verlagen, dan geldt hetzelfde verlagingspercentage ook voor de overgangsregelingen
  • Nieuwe pensioenregeling: de sociale partners zijn in overleg over een nieuwe pensioenregeling. Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van de overgangsregelingen.

Heeft u vragen over de overgangsregelingen? Neem dan contact op met een van onze pensioenconsulenten.