Gepubliceerd op 23 januari 2014

Voorkeur voor zekerheid

Voorkeur voor zekerheid

 Een overgrote meerderheid van de werknemers (80%) en gepensioneerden (71%) in de Metaal en Techniek hecht aan een zeker pensioen. Als er sprake zou zijn van een ‘vaste bodem’ (een bedrag dat iemand ten minste vanaf de pensioendatum ontvangt), zou 60% van de mensen wel enig risico met het pensioen willen lopen. Daarnaast bouwt vrijwel iedereen liever  pensioen op via een pensioenfonds dan zelf het pensioen te moeten regelen. Dat blijkt uit het onderzoek dat PMT in september 2013 liet uitvoeren naar de risicobereidheid van werknemers en gepensioneerden in de sector Metaal en Techniek.


De uitkomsten van het onderzoek vormen belangrijke input voor de invulling die de werkgever- en de werknemersorganisaties straks geven aan een nieuwe pensioenregeling. Het onderzoek is één van de manieren waarop de werkgever- en werknemersorganisaties hiervoor informatie verzamelen.

Online onderzoek en groepsdiscussies
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK en Zegwaart Consultancy in opdracht van PMT. Ruim 1750 deelnemers en pensioengerechtigden hebben, in een representatieve steekproef, online hun mening gegeven over hun risicobereidheid en hoe zich dat vertaalt naar hun pensioen. Daarnaast hebben groepsdiscussies plaatsgevonden met een selectie uit deelnemers, pensioengerechtigden van en aangesloten werkgevers bij PMT.

 

Dank voor uw bijdrage
Graag willen wij iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan dit onderzoek. Er is vaak uitgebreid geantwoord op de onderzoeksvragen en ook zijn er diverse suggesties gedaan voor verbetering van bijvoorbeeld de communicatie. Daar hebben we veel aan.

 

Meer weten? Lees het Pensioenjournaal!

In de eerstvolgende van het Pensioenjournaal gaan we uitgebreider in op het onderzoek en op de onderzoeksresultaten.