Gepubliceerd op 15 december 2015

Verwerking provisie in salaris verandert

Per 1 januari 2016 verandert de wijze waarop PMT de provisie meeneemt in de berekening van het pensioengevend jaarsalaris.

De provisie wordt vanaf 1 januari 2016 niet meer gemiddeld
Vanaf 1 januari 2016 wordt niet meer de gemiddelde provisie over de afgelopen drie jaren gebruikt. Dit betekent dat bij de berekening van het pensioengevend jaarsalaris alleen de provisie meetelt die in het voorafgaande jaar is verdiend. Er verandert niets in de manier van het doorgeven van de provisie aan PMT. In de oude manier van berekenen wordt de gemiddelde provisie meegeteld die in de afgelopen drie jaren is verdiend.