Gepubliceerd op 31 januari 2014

Verlaging pensioenen PMT niet nodig

De huidige dekkingsgraad van PMT (104,4%) ligt boven het in het herstelplan vereiste niveau van 104,2%. Eind 2013 was de dekkingsgraad 103,8%, dit is een fractie onder het vereiste niveau. Het bestuur van PMT heeft besloten geen korting aan te kondigen. PMT acht het niet in het belang van zijn gepensioneerden en deelnemers om een tweede verlaging van de pensioenen door te voeren.

PMT heeft reeds in 2013 extra maatregelen genomen waardoor de dekkingsgraad vanaf begin 2014 waarschijnlijk verder zal stijgen. Zo is de premie van 2014 op hetzelfde niveau gebleven als in 2013, terwijl reeds eerder tot een verlaging van het opbouwpercentage in 2014 was besloten. De meer dan voldoende premie zal leiden tot een verbetering van de financiële positie.

Klik hier voor het gehele bericht