Gepubliceerd op 16 januari 2014

Verkiezingen vertegenwoordiging pensioengerechtigden in bestuur PMT

Het bestuur van PMT heeft een keuze gemaakt voor een nieuw bestuursmodel. Per 1 juli 2014 zal het bestuur bestaan uit 12 zetels, waarvan 6 voor vertegenwoordigers van werkgevers, 4 voor vertegenwoordigers van actieve deelnemers en 2 voor (vertegenwoordigers van)  pensioengerechtigden. Op grond van de Wet  Versterking Bestuur Pensioenfondsen worden de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden door verkiezingen onder de gepensioneerden van het pensioenfonds benoemd. 

Voor de verkiezingen kunnen mensen zich tot 28 januari 2014 kandidaat stellen die voldoen aan de profielschets en die een aantoonbare affiniteit hebben met de sector Metaal en Techniek. U kunt zich aanmelden door uw CV en een brief waarin u aangeeft hoe u aan de profielschets voldoet, te sturen naar verkiezing@bpmt.nl PMT heeft eind december ouderenorganisaties per brief uitgenodigd kandidaten te leveren. Uitgenodigd zijn: CSO, Unie KBO, PCOB, NVOG, NOOM, ANBO, VG-PMT (nieuwe organisatie binnen sector Metaal en Techniek), KNVG en FNV senioren.

Geschikt geachte kandidaten worden vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met de verkiezingscommissie. Bij een positief oordeel van de verkiezingscommissie volgt een toets, waarin wordt vastgesteld of kandidaten aan de geschiktheidseisen uit de profielschets voldoen. Deze eisen komen overeen met de eisen die De Nederlandsche Bank verplicht stelt voor bestuurders van pensioenfondsen. Het verkiezingsreglement kunt u hier downloaden. Nadere informatie kan worden opgevraagd via  e-mail aan verkiezing@bpmt.nl .

Onderstaand de adressen van de ouderenorganisaties:

ANBO

www.anbo.nl

Houttuinlaan 3 

3447 GM Woerden

PCOB

www.pcob.nl

Postbus 1238

8001 BE Zwolle

Unie KBO

www.uniekbo.nl

Postbus 325

5201 AH ’s Hertogenbosch

NVOG

www.gepensioneerden.nl

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht

NOOM

www.netwerknoom.nl

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht

VG-PMT

www.gepensioneerdenvgpmt.nl

Kadelaan 141

2725 BE Zoetermeer

KNVG

www.knvg.nl

Hogeschoorweg 21

5911 EJ Venlo

FNV senioren  

www.fnvsenioren.nl

Postbus 8456

1005 AL Amsterdam