Gepubliceerd op 8 januari 2018

Verhoging bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) heeft invloed op uw netto pensioen

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) is gestegen van 5,40% in 2017 naar 5,65% in 2018. De overheid heeft dit besluit genomen om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. Het stijgen van deze premie heeft gevolgen voor uw netto pensioen. Daarnaast zijn er ook wijzigingen geweest in de heffingskortingen en belastingtarieven. Het is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden of uw netto pensioenuitkering uiteindelijk iets hoger of iets lager wordt.

U ziet eind januari op uw uitkeringsoverzicht welke gevolgen dit precies voor u heeft.