Gepubliceerd op 1 juli 2014

Verantwoordingsorgaan PMT ge?nstalleerd

Verantwoordingsorgaan 1 juli 2014

Nieuw bestuursmodel PMT actief

Vandaag is bij PMT het nieuwe verantwoordingsorgaan geïnstalleerd als onderdeel van het nieuwe bestuursmodel van PMT. 

Het verantwoordingsorgaan heeft bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur. Dit oordeel wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het fonds. Ook heeft het verantwoordingsorgaan enkele adviesrechten. Tevens heeft het recht op overleg met de Raad van Toezicht. In het verantwoordingsorgaan hebben acht actieve deelnemers en vijf gepensioneerde deelnemers zitting. Ook zijn er drie vertegenwoordigers van werkgevers. 

In het nieuwe bestuursmodel van PMT dat vanaf vandaag geldt is gekozen voor het paritaire model. PMT is van mening dat de uitdagingen die het bestuur op de middellange termijn tegemoet ziet (o.a. een nieuwe pensioenregeling) het beste door middel van dit bestuursmodel tegemoet kunnen worden getreden. De keuze voor dit model is een tussenstation en geen eindstation. Een tussentijdse evaluatie zal duidelijk moeten maken of dit model ook voor de lange termijn toekomstbestendig is.

In het bestuur vanaf 1 juli 2014 nemen twee vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden, zes namens werkgevers en vier vertegenwoordigers namens werknemers zitting. Tevens is vanaf 1 juli een Raad van Toezicht actief.