Gepubliceerd op 25 juni 2012

Veranderingen rond vervroegd ouderdomspensioen

Vervroegd ouderdomspensioen vanaf 61 jaar en 4 maanden

Het bestuur van PMT heeft veranderingen aangebracht rond het vervroegd ouderdomspensioen bij PMT. De leeftijd waarop mensen bij PMT minimaal met pensioen kunnen gaan is met ingang van 1 juli 2012 verhoogd van 60 jaar naar 61 jaar en 4 maanden (2013: 61 jaar en 6 maanden). De redenen hiervoor liggen in de financiële situatie van het fonds en de ontwikkelingen rond de AOW. PMT heeft voor 2013 een voorgenomen korting op de pensioenen van 7% moeten aankondigen. Om bij de voortdurende economische omstandigheden weer in een gezonde financiële situatie te komen zijn aanpassingen in het pensioencontract in de toekomst noodzakelijk. Het is aan de CAO-partijen om hierover te beslissen. 

Voor mensen die vóór 1 juni 2012 hun aanvraagformulier hebben ingediend om eerder dan 61 jaar en 4 maanden met pensioen te gaan, geldt deze nieuwe situatie niet. Hun aanvraag wordt gewoon behandeld.

Ouderenregeling (58+ regeling) en regeling Verlengde Onderbreking

De Ouderenregeling is door het bestuur voortgezet voor de resterende looptijd van de CAO (april 2013). Dit betekent dat mensen die om economische redenen worden ontslagen en die op die datum 58 jaar of ouder zijn, tóch gebruik kunnen maken van de overgangsregelingen. Ook hier geldt dat men dan vanaf de leeftijd van 61 jaar en 4 maanden met vervroegd ouderdomspensioen kan gaan, in plaats van met 60 jaar.

Ook de Verlengde Onderbreking wordt gehandhaafd. Door deze regeling kunnen werknemers jonger dan 58 jaar een periode van werkloosheid overbruggen (maximaal 3 jaar) zonder dat hun overgangsregelingen daardoor verloren gaan.

Geen automatische herschikvoorstellen meer

Vanaf 1 juli 2012 worden erg geen automatische herschikvoorstellen meer verstuurd. Ongeveer een half jaar voordat men de staffelleeftijd bereikte, stuurde PMT automatisch een herschikvoorstel toe. Hiermee werd een voorstel gedaan om –met behulp van overgangsregelingen- vanaf de staffelleeftijd met vervroegd ouderdomspensioen te gaan. In de praktijk bleek echter dat deelnemers geen behoefte hadden aan dit automatisch verstuurde voorstel. Nu zal men een jaar voor het bereiken van de staffelleeftijd een brief van PMT ontvangen waarin de mogelijkheid van vervroegd ouderdomspensioen wordt toegelicht, met daarbij de uitnodiging om zelf op de pensioenplanner te kijken wat in de persoonlijke situatie mogelijk is. Het initiatief voor het aanvragen van vervroegd ouderdomspensioen komt daarmee bij de werknemer te liggen. U vraagt uw vervroegd ouderdomspensioen 6  maanden voor de gewenste ingangsdatum aan.
Voor het ingaan van het ouderdomspensioen bij 65 jaar ontvangt men een half jaar van te voren nog gewoon bericht van PMT.

Overgangsregelingen 2013

De overgangsregelingen worden ook voor 2013 toegekend. Door deze regelingen is het voor mensen mogelijk om met een aanvullende regeling vanaf de staffelleeftijd (voor 2012: 61 jaar en 4 maanden) met vervroegd ouderdomspensioen te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 070-316 08 60 of met de pensioenconsulent in uw regio (of uw werkgeversconsulent)