Gepubliceerd op 10 januari 2019

Uw belangrijke documenten in Mijn PMT

Bent u met pensioen? Binnenkort staan er weer belangrijke documenten digitaal voor u klaar in Mijn PMT, zoals het Uniform Pensioenoverzicht pensioengerechtigden en de jaaropgave. Om deze documenten te bekijken, heeft u DigiD met sms-controle of de DigiD app nodig. Dit maakt inloggen veiliger.

DigiD met controle via sms of app aanvragen
Als u uw documenten online wilt inzien en u heeft nog geen DigiD met controle via sms of app, dan kunt u dit regelen via DigiD. Kijk op www.digid.nl voor meer informatie.

Let op: Ontvangt u (bijzonder) partner- of wezenpensioen of woont u in het buitenland en u heeft geen DigiD? Dan kunt u nu helaas nog geen gebruik maken van Mijn PMT. U ontvangt uw UPO per post.

Woont u in het buitenland?

  • Woont u in het buitenland en u heeft al DigiD, maar zónder de controle sms of app? U moet een nieuwe DigiD aanvragen, met extra controle via sms of met de app.
  • Woont u in het buitenland en heeft u geen (mogelijkheid tot) DigiD? U kunt helaas nog geen gebruik maken van Mijn PMT. U ontvangt uw documenten van PMT per post.