Gepubliceerd op 9 maart 2018

Uitspraak PMT-Bovag

Op 6 maart heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan inzake een geschil (dat al loopt vanaf 2014) tussen PMT en Bovag.

Het geschil draait om de vraag of er afwijkende CAO-afspraken inzake een verdeling tussen werkgevers- en werknemerspremie kunnen worden afgesproken, als bedrijven in een branche verplicht deelnemen in een pensioenfonds. Bij PMT speelde dit in de sector motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf, verenigd in de Bovag. De sector heeft een eigen cao en de werkgevers waren  van mening dat ze daarbij ruimte moeten hebben om zelf een premieverdeling af te spreken. In een kort geding heeft PMT gelijk gekregen, in hoger beroep Bovag en in een bodemprocedure opnieuw PMT. Bovag is vervolgens in cassatie gegaan om een principiële uitspraak te krijgen.

De uitspraak van 6 maart  komt er kort gezegd op neer, dat een bedrijfstak die verplicht meedoet aan een pensioenregeling fonds geen ruimte heeft om zelf afwijkende CAO-afspraken over de pensioenpremie te maken. Overigens hanteerde de motorvoertuigen- en tweewielerbranche inmiddels de voorgeschreven verdeling van de pensioenpremie, zodat er geen directe financiële consequenties voor werkgevers of werknemers in die branche zijn.