Gepubliceerd op 18 mei 2016

Uitspraak Hof inzake geschil BOVAG en PMT

Uitspraak Hof inzake geschil BOVAG en PMT

17 mei jl. heeft het Hof uitspraak gedaan in de bodemprocedure die tussen BOVAG en PMT speelde. De procedure draaide om de vraag of het bestuur van PMT bevoegd is de premieverdeling vast te stellen en deze op te leggen aan de branches die vallen onder de pensioenregeling van PMT. De uitspraak van het Hof heeft bevestigd dat PMT deze bevoegdheid heeft. Echter, omdat de VPL-regelingen niet expliciet als pensioensoort door PMT is benoemd in het pensioenreglement, heeft het Hof geoordeeld dat tot op heden het bestuur van PMT over dit specifieke punt geen besluit inzake premieverdeling kan nemen.

PMT bestudeert de uitspraak van het Hof en bekijkt of het pensioenreglement op dit punt aangescherpt kan worden.