Gepubliceerd op 14 maart 2014

Uitslag verkiezingen pensioengerechtigden

Uitslag verkiezingen pensioengerechtigden in het bestuur van PMT

Twee kandidaten gekozen

Twee kandidaten zijn door de pensioengerechtigen gekozen om per 1 juli 2014 zitting te nemen in het bestuur van PMT. Deze personen zijn de heer John Spruijt namens de lijst FNV-CNV-De Unie en de heer Joep Schouten namens de lijst VG-PMT. Beide kandidaten zijn inmiddels door het bestuur benoemd. Zij worden nog wel door DNB getoetst op geschiktheid. In totaal hebben 14.511 pensioengerechtigden hun stem uitgebracht.

Aantal uitgebrachte stemmen

Per 1 juli 2014 zal het bestuur bestaan uit 12 leden, waarvan 6 zetels zijn bestemd voor vertegenwoordigers van werkgevers, 4 zetels voor vertegenwoordigers van actieve deelnemers en 2 zetels voor vertegenwoordigers van pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers van pensioengerechtigden werden gekozen via verkiezingen onder de  pensioengerechtigden van PMT.

De verkiezingen voor de 2 zetels voor de vertegenwoordigers van de pensioengerechtigden in het bestuur liepen van 22 februari tot en met 6 maart 2014. De pensioengerechtigden konden digitaal hun stem uitbrengen op 3 kandidaten om deze 2 zetels in te vullen. Pensioengerechtigden die hun stem niet digitaal konden of wilden uitbrengen konden een stembiljet opvragen zodat zij schriftelijk hun stem konden uitbrengen.

Van de 196.873 pensioengerechtigden die een brief hebben ontvangen om hun stem uit te brengen hebben in totaal 14.511 pensioengerechtigden daadwerkelijk hun stem uitgebracht. Van deze stemmen zijn er 14.061 stemmen uitgebracht via de speciaal ingerichte verkiezingswebsite en 450 stemmen hebben wij via het schriftelijke stembiljet ontvangen. Het opkomst percentage van de verkiezingen komt hierdoor op 7,37%.     

PMT heeft 1 blanco stem ontvangen en er is één stembiljet ongeldig verklaard, aangezien er op dit stembiljet een stem op 2 personen was uitgebracht.

De uitslag van de verkiezingen

Hieronder treft u de uitkomst van de verkiezingen aan waarin het aantal stemmen per lijst en het aantal stemmen per kandidaat is aangegeven (zowel digitale stemmen als stemmen per stembiljet).
Lijst FNV-CNV-De Unie

 Aantal stemmen:

8314

John Spruijt

 

 

 

 

 

Digitale stemmen

4393

Stemmen via stembiljet

136

Totaal

4529

Henk van de Graaf


 

 

Digitale stemmen

3664

 

 

 

Stemmen via stembiljet

121

Totaal

3785


Lijst VG-PMT

Aantal stemmen: 

6197

Joep Schouten

 

 

 

 

 

Digitale stemmen

6004

Stemmen via stembiljet

193

Totaal

6197

Vertaling uitslag naar zetelverdeling

Bovenstaande uitslag houdt het volgende in: Conform het verkiezingsreglement wordt de kiesdeler bepaald door het totaal aantal uitgebrachte stemmen te delen door het aantal te verdelen zetels. De kiesdeler bedraagt dan 14.511 stemmen / 2 zetels = 7.256 stemmen (afgerond).  

 

De lijst FNV-CNV-De Unie haalt deze kiesdeler met 8.314 stemmen en krijgt 1 zetel toebedeeld. De heer John Spruijt is hierdoor verkozen. Het aantal reststemmen bedraagt (8314 stemmen – 7.256 stemmen =) 1.058 reststemmen. De lijst VG-PMT haalt de kiesdeler niet en houdt 6.197 reststemmen over.

 

De toedeling van de 2e zetel wordt bepaald door het aantal reststemmen met elkaar te vergelijken.

Het aantal reststemmen van de Lijst FNV-CNV-De Unie is lager dan het aantal reststemmen van de Lijst VG-PMT (1.058 reststemmen om 6.197 reststemmen). De 2e zetel gaat hierdoor naar de Lijst VG-PMT: De heer Joep Schouten is hierdoor verkozen. De heer Henk van de Graaf zal hierdoor geen zitting nemen in het bestuur van PMT per 1 juli 2014

 

De heren Spruijt en Schouten  zijn inmiddels door het bestuur van PMT benoemd tot bestuurslid per 1 juli 2014.  Beide heren dienen nog wel door De Nederlandsche Bank te worden getoetst op geschiktheid.

 

PMT dankt de pensioengerechtigden voor hun interesse en het uitbrengen van hun stem!