Gepubliceerd op 23 januari 2020

U ontvangt begin februari uw jaaropgave 2019

Ontvangt u pensioen van PMT? In de eerste week van februari ontvangt u uw jaaropgave 2019. Op uw jaaropgave 2019 ziet u hoeveel pensioen u ontving. U ziet ook hoeveel loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) er ingehouden is. Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Per 1 januari 2020 zijn de belastingtarieven aangepast. Dit heeft gevolgen voor uw netto uitkering in januari. Lees meer over de belangrijkste belastingwijzigingen op de website van de Rijksoverheid.

Hoe ontvangt u uw jaaropgave?
Wij zetten de jaaropgave 2019 digitaal voor u klaar in Mijn PMT. U ontvangt de jaaropgave dit jaar voor de laatste keer ook per post. Heeft u aangegeven dat u uw post schriftelijk wilt ontvangen? Dan ontvangt u de jaaropgave per post. Heeft u (nog) geen keuze gemaakt? U kunt uw keuze aanpassen in Mijn PMT.

DigiD met controle via sms of DigiD app
Om uw jaaropgave 2019 te bekijken op Mijn PMT heeft u DigiD nodig die is uitgebreid met controle via sms of de DigiD app. Heeft u dit nog niet? Vraag dit dan aan via www.digid.nl.

Woont u in het buitenland? Log in met eIDAS
Woont u in het buitenland en heeft u geen DigiD? Vanaf nu kunt u op Mijn PMT ook inloggen met een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS). Dit geldt voor inwoners van België, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië en Spanje.*

Alle post digitaal?
Laat dan uw e-mailadres achter op Mijn PMT. Dat scheelt veel papier – dus bomen – én postzegels. Dan heeft u bovendien al uw persoonlijke pensioeninformatie op één plek en hoeft u niets te missen. Inloggen, e-mail invoeren, klaar!

* Kijk op www.government.nl voor meer informatie over eIDAS en de actuele status van goedgekeurde landen.