Gepubliceerd op 28 januari 2019

U ontvangt begin februari de jaaropgave 2018

Ontvangt u pensioen van PMT? In de eerste week van februari ontvangt u uw jaaropgave 2018. In Mijn PMT vindt u de digitale versie van uw jaaropgave.

Op uw jaaropgave 2018 ziet u hoeveel pensioen u ontving. U ziet ook hoeveel loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw) er ingehouden is. Deze gegevens heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

Wat kiest u? Post of digitaal?
U kunt in Mijn PMT aangeven of u post in de toekomst digitaal wilt ontvangen. Dan vindt u uw pensioenpost snel en overzichtelijk op één plek. Hiervoor hebben wij uw e-mailadres nodig. Die geeft u als volgt door:

  1. Log in met uw DigiD mét sms-controle of de DigiD app.
    (Kijk op www.digid.nl voor meer informatie.)
  2. Vul uw e-mailadres in bij uw persoonlijke gegevens. En controleer meteen uw telefoonnummer.
  3. Geef aan dat u post digitaal wilt ontvangen bij ‘Hoe ontvang ik mijn post?’. Wilt u dit niet, dan blijft u post op papier ontvangen.
  4. Zodra er digitale post voor u klaarstaat in Mijn PMT, ontvangt u een e-mail.

Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze aan via www.digid.nl/aanvragen.

Let op: 
U kunt nu nog geen gebruik maken van Mijn PMT als:

  • U een (bijzonder) partner- of wezenpensioen ontvangt.
  • U in het buitenland woont en geen DigiD heeft.