Gepubliceerd op 21 april 2017

Tweeduizend echte banen extra voor jongeren door generatiepact kleinmetaal

Tweeduizend extra jongeren krijgen binnen twee jaar een echte baan in de metaal en techniek. Het is de FNV gelukt om ook voor deze metaalsector een generatiepact af te spreken. Het generatiepact zorgt ervoor dat ouderen de gelegenheid krijgen minder te werken en gezond hun pensioen te halen, zodat tegelijkertijd jongeren een echte baan kunnen krijgen.

 

Jacqie van Stigt, bestuurder FNV Metaal: ‘Voor iedere oudere die vrijwillig korter gaat werken, krijgt de werkgever subsidie voor iedere jongere die hij een echte baan geeft. De hele metaalsector is daarbij gebaat. Ouderen kunnen langer doorwerken, jongeren krijgen een echte toekomst in de metaal. De sector is daarmee aantrekkelijker geworden voor nieuwe talenten die hun technische beroep in de metaal willen uitoefenen.’

FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben met de werkgevers een loonsverhoging afgesproken van 4,16% verdeeld over 25 maanden. Ook voor de jongeren is een belangrijke stap gezet: de jeugdschalen voor 22-jarigen worden afgeschaft. De verslechteringsvoorstellen voor ouderen zijn van tafel.

Ook zijn er opnieuw afspraken gemaakt over opleidingsvouchers, waarbij werknemers de zeggenschap hebben over de besteding ervan. Daarnaast zullen de gevolgen van technologische ontwikkelingen voor opleiding en werkgelegenheid worden onderzocht. Marco Hietkamp, bestuurder CNV Vakmensen: ‘Zo kan er nu een leergang sociale innovatie en verbetering digitale vaardigheden worden opgezet, om meer richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen binnen de sector.’

Albert Meeuwissen, bestuurder vakbond De Unie: ‘Met de gemaakte afspraken laten we zien dat de sector Metaal en Techniek perspectief biedt voor jong en oud. Met de goede afspraken op gebied van loon blijft de Metaal en Techniek aantrekkelijk om in te werken.’

De looptijd van de cao Metaal & Techniek is van 1 mei 2017 tot 1 juni 2019. De cao wordt pas van kracht na instemming van de vakbondsleden.