Gepubliceerd op 19 juli 2012

Tweede kwartaal 2012: Kortingen nagenoeg zeker

  • Dekkingsgraad 85%. 
  • Belegd vermogen gestegen naar 43,8 miljard euro
  • Rendement eerste kwartaal 2012: 2,3% (totaal 2012: 6,3%)
  • Bij gelijkblijvende economische omstandigheden zijn kortingen van 7% nagenoeg zeker
  • PMT is als relatief jong fonds met voornamelijk mannelijke deelnemers extra gevoelig voor gevolgen langer leven. PMT moet haar verplichtingen namelijk voor een langere periode berekenen tegen de huidige zeer lage rente. Hiervoor is de afgelopen jaren 13% extra gereserveerd.
  • Het zijn van een relatief jong fonds met voornamelijk mannelijke deelnemers maakt PMT zeer gevoelig voor de effecten van de lage rente, maar resulteert in een grotere herstelkracht voor de toekomst als de rente weer stijgt.
  • Wanneer PMT eind 2012 herstelpad (ca 100%) niet haalt, dan uitvoering van de voorgenomen kortingsmaatrelen van 7% per 1 april 2013

Klik hier voor het voor het gehele bericht.

Klik hier voor veelgestelde vragen over de kwartaalcijfers