Gepubliceerd op 7 mei 2018

Statement als reactie op Zwarte Zwanen 7

Vandaag 7 mei zendt Omroep MAX Zwarte Zwanen 7 uit. In deze 7e documentaire gaat Cees Grimbergen in op een reeds eerder behandelde zaak. De “zaak” met mevrouw Zaal is in 2017 beslecht. Er is een regeling getroffen waarover beide partijen wederzijds hebben afgesproken geheimhouding te zullen betrachten. Er is een uitzondering en dat is een gezamenlijke verklaring die door beide partijen ingezet kan worden in de communicatie naar derden.

PMT houdt zich daaraan. Anderen, zoals de heer Grimbergen zouden er goed aan doen om de verplichtingen van mevrouw Zaal en PMT te respecteren. Dat is - op zijn minst -  een kwestie van fatsoen.

PMT heeft op verzoek van Pensioen Pro een reactie gegeven op het persbericht van Omroep MAX waarin de omroep het volgende publiceerde:

'Weduwe Riet Zaal bestrijdt al jaren de hoogte van haar pensioenuitkering, 87 euro netto. In de vorige aflevering van Zwarte Zwanen was te zien dat Pensioenfonds Metaal en Techniek voor 35.000 euro Zuidas-advocaat mr. Maatman op haar af stuurde. Maar mevrouw Zaal geeft haar strijd niet op en krijgt uiteindelijk genoegdoening. Pensioenfonds PMT legt haar vervolgens op straffe van 5000 euro boete een zwijgplicht op.'

De reactie van PMT luidde als volgt:

Allereerst bestrijdt Mevrouw Zaal niet de hoogte van haar pensioenuitkering. Dat was wel in een eerdere procedure maar daar is PMT in het gelijk gesteld. De berekening van het partnerpensioen klopte. PMT betreurde het dat ze onduidelijk en onzorgvuldig had gecommuniceerd met Mevrouw Zaal, waardoor het vermoeden van Mevrouw Zaal was ontstaan dat haar partnerpensioen niet klopte. Daarvoor heeft PMT haar gecompenseerd. Deze compensatie is in gezamenlijkheid en in goed overleg (in het bijzijn van de advocaat van Mevrouw Zaal) overeengekomen. Er is afgesproken om over de inhoud van deze overeenkomst geen mededelingen te doen. PMT houdt zich daar ook aan.

Overigens is de hoogte van de bestaande pensioenuitkering ongewijzigd gebleven omdat deze correct was vastgesteld.

Artikel pensioen pro