Gepubliceerd op 4 december 2014

Rechter stelt PMT in gelijk

Bovag heeft een kort geding tegen PMT aangespannen dat 24 november jl. in de Rechtbank Den Haag is gehouden. In het kort geding wilde Bovag afdwingen dat PMT voor hen een andere premieverdeling hanteert waarin de werkgevers minder hoeven bij te dragen.

De rechter heeft Bovag in het ongelijk gesteld. PMT is volgens de Pensioenwet verplicht om de regeling uit te voeren die door de sociale partners is vastgesteld. Alle werkgevers die onder de verplichtstelling van PMT vallen moeten zich aan de vastgestelde premieverdeling houden. Bovagbedrijven vallen onder de verplichtstelling van PMT.

PMT is blij met de uitspraak van de Rechtbank. “Ons streven is een pensioen te realiseren in het belang van werkgevers en werknemers in de sector Metaal en Techniek. Daar hoort ook een eenduidige uitvoering en communicatie over de regeling en de premieverdeling bij”, aldus Jan Berghuis, voorzitter PMT.