Gepubliceerd op 6 april 2017

Reactie PMT, PME en MN op strategie-update Unilever

Als langetermijnbeleggers hebben PMT en PME en hun uitvoerder MN met veel interesse kennisgenomen van de door Unilever bekendgemaakte strategie-update van 6 april jl. Over een aantal punten willen we graag verder met Unilever in gesprek.

In reactie op een aankondiging van Unilever om 'versneld aandeelhouderswaarde te creëren', hebben PMT, PME en MN de onderneming opgeroepen koersvast te blijven (Volkskrant 25 februari jl.). In onze visie vraagt het creëren van een echte aandeelhouderswaarde juist om focus op de lange termijn. De vandaag gepresenteerde plannen leggen de nadruk op activiteiten waar de grootste groeimarges liggen. Dit lijkt niet in tegenspraak met een langetermijnhorizon.

Over een aantal punten willen we graag verder met Unilever in gesprek. Het oplopen van de schuldratio en het inkopen van eigen aandelen hebben bijvoorbeeld onze bijzondere aandacht. Ook zien we graag een verduidelijking van hoe de bestaande duurzaamheidsdoelstellingen uit het Sustainable Living Plan worden verankerd in de nieuwe strategie.