Gepubliceerd op 24 september 2012

Reactie PMT op voorstel ministerie SZW

PMT vindt het positief dat de minister van SZW een rekenmethodiek aankondigt die tegemoet komt aan de lange horizon waarmee pensioenfondsen rekening moeten houden.

In deze methodiek worden fluctuaties in de rekenrente verkleind waardoor stabiliteit optreedt. Hierdoor zijn dekkingsgraden minder gevoelig voor dagelijkse renteschommelingen die op dit moment het beeld bepalen.

Met de onlangs aangekondigde gestegen levensverwachting zal PMT in 2013 in totaal 14% extra gereserveerd moeten hebben om deze stijging op te vangen (tot 2012 was hiervoor al 13% extra gereserveerd).

In concreto betekent het voorstel van de minister van SZW en DNB dat de dekkingsgraad van PMT eind 2012 licht zal stijgen, naar verwachting met 4%. Voor de aangekondigde kortingsmaatregelen per 1 april 2013 van 7%, zal dat naar verwachting geen verschil maken.  

PMT heeft begin 2012 een voorgenomen korting moeten aankondigen van 7%. Eind 2012 wordt duidelijk of PMT deze korting daadwerkelijk moet doorvoeren. De hoogte van de korting hangt mede af van de door het ministerie van SZW aangekondigde rekenregels en de door DNB aangekondigde rekenrente. Bij de huidige spelregels (middeling van dekkingsgraad van 3 maanden, maximum korting 7% en hanteren IRR) lijkt het doorvoeren van een korting van 7% per 1 april 2013 onontkoombaar en zijn extra aan te kondigen kortingsmaatregelen voor 2014 zeer waarschijnlijk.

De kortingsmaatregel van PMT treft circa 177.000 gepensioneerden direct in de portemonnee, maar treft ook de ruim 400.000 actieve deelnemers en de ruim 650.000 ‘slapers’.