Gepubliceerd op 16 oktober 2012

Reactie PMT op uitzending Radar

Als u op het moment van einde dienstverband 58 jaar en 10 maanden of ouder bent, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor de ouderenregeling. Dankzij de ouderenregeling blijft u uitzicht houden op de overgangsregelingen

De belangrijkste voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent op de datum einde dienstverband 58 jaar en 10 maanden of ouder
  • U bent op of na januari 2009 ontslagen om bedrijfseconomische redenen of u bent werkloos omdat uw werkgever failliet ging
  • U bent voor 1 januari 1999 pensioen op gaan bouwen bij PMT
  • U had een dienstverband voor onbepaalde tijd of u had een tijdelijk dienstverband dat om bedrijfseconomische redenen voortijdig is geëindigd
  • U ontvangt of ontving een onverkorte WW-uitkering; tijdens of na afloop van uw WW-uitkering heeft u
    geen betaald werk en bouwt u geen pensioen op

Het bestuur van PMT beslist elk jaar of de overgangsregelingen ook voor het volgende jaar worden voortgezet.