Gepubliceerd op 13 april 2011

Rapport AFM over kosten administratie en vermogensbeheer

'Vooral kleinere en middelgrote pensioenfondsen kunnen hun uitvoeringskosten verlagen door betere kostenbeheersing of door schaalvergroting'. Dat stelt de AFM in haar rapport over de kosten van administratie en vermogensbeheer. Daarnaast is kostentransparantie volgens AFM een aandachtspunt. Vooral kleine pensioenfondsen zouden onvoldoende inzicht hebben in de daadwerkelijk gemaakte beleggingskosten.

Op het gebied van kostenbeheersing heeft PMT door haar schaalgrootte (1,2 miljoen deelnemers) grote voordelen. Daarnaast is PMT een stichting, zonder winstoogmerk, waardoor de kosten lager zijn dan bij commerciële partijen. Door de lage kosten van een collectief pensioen krijgt men uiteindelijk meer pensioen voor dezelfde euro.

Kostenbeheersing, zowel op gebied van administratie als vermogensbeheer, speelt bij PMT een belangrijke rol. PMT vindt het ook belangrijk om transparant te zijn over de gemaakte kosten. De kosten van PMT worden in het jaarverslag en sinds 2008 op de site gepubliceerd. 

PMT bewaakt de kosten intensief via rapportages van de uitvoeringsorganisatie, via eigen onderzoeken en via de CEM. PMT doet mee aan het jaarlijkse kostenonderzoek door CEM. Uit het CEM rapport van PMT over 2009 (2010 volgt nog), blijkt dat PMT in haar benchmark het laagste kostenniveau per deelnemer heeft. De kosten vermogensbeheer over 2009 komen neer op 0,568%.


Klik hier voor vragen en antwoorden over kosten administratie en vermogensbeheer