Gepubliceerd op 3 december 2013

Premie PMT blijft gelijk

PMT, het pensioenfonds voor de sector Metaal & Techniek handhaaft zijn pensioenpremie op 18,1% van de loonsom. Het opbouwpercentage wordt van 2,236% verlaagd naar 1,9%, de pensioenregeling wordt daardoor versoberd, waarbij de pensioenrichtleeftijd in 2014 65 jaar blijft. Zo heeft het bestuur van PMT besloten. De franchise wordt verlaagd van 15.904 naar 15.554 euro.

Met de keuze voor een opbouwpercentage van 1,9% kiest PMT de bovenkant van de marge zoals die in het Witteveenkader is voorgesteld. Hiermee wordt gekozen voor een zo hoog mogelijke opbouw in combinatie met de verlaagde franchise. De premie van 18,1% geeft PMT ruimte om de reserves langzamerhand weer op de bouwen.

Werknemers hoger netto salaris

Met het handhaven van de premie van 18,1% heeft het bestuur tevens besloten (op basis van afspraken van sociale partners) dat de betaling van de premie anders wordt verdeeld. De werkgevers betalen in 2014 63,2% en de werknemers betalen 36,8% van de pensioenpremie. Het afgelopen jaar namen werkgevers al 53,2% voor hun rekening. Binnen de nieuwe premieverdeling nemen de werkgevers komend jaar volledig de premie van de overgangsregelingen voor hun rekening (6,4% pensioenpremie). Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen die eerder dan 65 jaar met pensioen willen. Het gevolg hiervan is dat werknemers een hoger netto salaris zullen ontvangen. De nieuwe premieverdeling is voorgelegd aan de Vakraad Metaal en Techniek.