Gepubliceerd op 1 maart 2016

Premie ouderschapsverlof gewijzigd per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 betaalt de werknemer voor de pensioenopbouw tijdens het ouderschapsverlof 50% van de totale pensioenpremie. PMT betaalt tijdens het ouderschapsverlof de resterende premie. Voorheen betaalde PMT 53,7%.

Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen pensioen op te bouwen tijdens het ouderschapsverlof. Het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico is gedurende maximaal 18 maanden nog wel gedekt. Dit wordt gezien alsof er geen verlof wordt opgenomen.

PMT brengt de pensioenpremie in rekening op de gecombineerde premienota. U herkent de premie onder de naam ‘Pensioenpremie tijdens ouderschapsverlof’. Op de gecombineerde premienota over het eerste kwartaal is de verhoogde premie zichtbaar. Deze nota is in februari verzonden.