Gepubliceerd op 13 december 2013

Premie, franchise en opbouwpercentage 2014

 

Het bestuur van PMT heeft voor 2014 heeft besloten om voor 2014 het opbouwpercentage te verlagen naar 1,9%. Dat betekent een versobering van de regeling. De premie blijft 18,1% van de loonsom. Voor 2014 blijft de pensioenrichtleeftijd 65 jaar. Wat verandert is dat de werkgevers voor 2014 een groter deel van de premie voor hun rekening nemen. Voor werknemers betekent dat, dat zij in 2014 een hoger netto salaris zullen ontvangen. In 2015 introduceert PMT een nieuwe pensioenregeling.

Opbouwpercentage ouderdomspensioen tot grensbedrag (€ 80.087)

1,90% van pensioengrondslag I per jaar

Partnerpensioen tot grensbedrag

50% van 1,90% van pensioengrondslag I per opbouwjaar;

plus bij overlijden na pensioeningang extra partnerpensioen van 20% van het opgebouwde ouderdomspensioen

Opbouw boven grensbedrag

1,63% van pensioengrondslag II

Partnerpensioen boven grensbedrag

50% van 1,90% van pensioengrondslag II per opbouwjaar

Franchise

15.554 euro

Premiepercentage  (tot grensbedrag)

24,8% van pensioengrondslag I voor basisregeling

6,4% van pensioengrondslag I voor VPL

= 31,2% van pensioengrondslag I totaal

Maximale inhoudingspercentage over premie tot grensbedrag (bijdrage werknemer)

36,8% van de premie tot het grensbedrag mag op het salaris van de werknemer worden ingehouden. De werkgever draagt 63,2% bij

Premiepercentage  (boven grensbedrag)

23,7% van pensioengrondslag II

Maximale inhoudingspercentage over premie boven grensbedrag (bijdrage werknemer)

46,8% van de premie boven het grensbedrag mag op het salaris van de werknemer worden ingehouden. De werkgever draagt 53,2% bij.